ANP 108

Anestezi Fizyoloji

Dersin Adı: ANP 108 Anestezi Fizyoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi MYO 105 (ANATOMİ)
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Umay Meriç OCAK ŞAHİNOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Tıbbi Fizyoloji Guyton;Türkçe Çeviri; Prof.Dr. Hayrünisa Çavuşoğlu-Prof.Dr. Berrak Yeğen 11.Basım
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim Elemanının Notları
Dersin Amacı Fizyoloji dersinde; vücudun temel işlevleri ile sistemleri oluşturan yapı ve organların fizyolojik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin Özeti

Fizyolojiye giriş, vücuttaki sıvı bölükleri, hücre fizyolojisi, kas fizyolojisi, dolaşım fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, solunum fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, merkezi sinir siteni fizyolojisi-1, merkezi sinir sistemi fizyolojisi-2, duyu fizyolojisi-1, duyu fizyolojisi-2, duyu fizyolojisi-3.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 İnsan vücudunun fizyolojik yapısını ayırt etmek
2 Solunum sistemi fizyolojisini ayırt etmek, Solunum Mekaniğini Analiz Edebilmek
3 Dolaşım sisteminin fizyolojisini ayırt etmek;Vücut Sıvı Bölüklerini ayırt edebilmek
4 Sinir sistemi fizyolojisini ayırt etmek
5 Diğer vücut sistemleri ve duyu organlarının fizyolojisini ayırt etmek
 
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Fizyolojide temel kavram ve terimler
2. Hafta Hücre ve Organelleri, Hücre Fonksiyonları
3. Hafta Homeostasis, Negatif ve Pozitif Feedback, Vücut Sıvı Bölükleri
4. Hafta Solunum Mekaniği
5. Hafta Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları
6. Hafta Kalbin fonksiyonları
7. Hafta Kan ve lenf dolaşımı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kan ve sıvı- elektrolitler
10. Hafta Santral sinir sistemi
11. Hafta Periferik sistemi
12. Hafta Endokrin sistem
13. Hafta Boşaltım sistemi,Sindirim sistemi
14. Hafta Duyu Organları ve Fonksiyonları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 4 4 4 4 4
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 5 4 4 4 4
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 1 1 1 1 1
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 5 5 5 5 5
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 1 1 1 1 1
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 4 4 3 3 3
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 1 1 1 1 1
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0 24
Yari Yılsonu sınavı 1 0 0 40
Toplam İş Yükü (Saat) 131
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri