ANP 107

Reanimasyon I

Dersin Adı: ANP 107 Reanimasyon I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Anestezi Programı Öğrencisi ;Önlisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Dr. Ahmet Serhan POYRAZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Akça A.,Temel Hemşirelik.Medikal Yayıncılık (2008. Özhan F.,Hasta Bakım Tekniği.(1995)Karadakovan A., Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitapevi(2009).
Yardımcı Ders Kitabı Ders Öğretim Elemanının notları
Dersin Amacı Öğrenciye; Yoğun bakım, reanimasyon ünitelerindeki hastalara uygulayacağı bakımlarla ilgili bilgi ve beceri kazandırılacaktır.
Dersin Özeti

Reanimasyon Ünitesinde İş Organizasyonu Yapmak, Pozisyon Değişikliği, Bası Yarası Kanül/Kateter Bakımı, Stoma Bakımı, Endotrakeal Tüp Bakımı, Ağız Bakımı, Saç Ve Vücut Bakımı, Enteral Beslenme, Parenteral Beslenme, Mekanik Ventilatörü Kullanma, Reanimasyon Ünitesinde Hasta Takibi, Reanimasyon Ünitesinde Hasta Transferi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Yoğun bakım hastalarının bakım gereksinimlerini belirleyebilir.

Stoma Bakımı, endotrakeal tüp bakımı yapabilir.

Enteral ve parenteral beslenme solüsyonlarını tanıyabilir.

Mekanik ventilatörü kullanabilir.

Reanimasyon ünitesinden hasta transferi yapabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 35
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Reanimasyon ünitesinde iş organizasyonu yapmak
2. Hafta Pozisyon değişikliği, bası yarası
3. Hafta Kanül/kateter bakımı
4. Hafta Stoma bakımı, endotrakeal tüp bakımı
5. Hafta Ağız bakımı
6. Hafta Saç ve vücut bakımı
7. Hafta Saç ve vücut bakımı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Enteral beslenme, parenteral beslenme
10. Hafta Mekanik ventilatörü kullanma
11. Hafta Mekanik ventilatörü kullanma
12. Hafta Reanimasyon ünitesinde hasta takibi
13. Hafta Reanimasyon ünitesinde hasta takibi
14. Hafta Reanimasyon ünitesinde hasta transferi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 5 4 3 1 5
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 5 4 4 4 4
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 5 4 5 5 5
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 4 4 4 4 4
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 5 4 4 5 4
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 4 4 4 5 5
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 5 4 4 4 5
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 5 4 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 13
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 0 4
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0 48
Yari Yılsonu sınavı 1 0 0 60
Toplam İş Yükü (Saat) 125
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri