ANP 105

Anestezi Uygulama I*

Dersin Adı: ANP 105 Anestezi Uygulama I*
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Anestezi Programı Öğrencisi ;Önlisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç. Dr. Seyfi KARTAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Teknikerler - Teknisyenler için Anestezi Prof. Dr. Melek GÜRA ÇELİK
Yardımcı Ders Kitabı Ders Öğretim Elemanının ders notları
Dersin Amacı Öğrenci iş üniformasını giyerek kişisel koruyucu önlemleri alabilecek,anestezi ile ilgili mesleki uygulamaları gerçekleştirebilecektir.
Dersin Özeti

Anestezi teknikerinin rolü, görevi, preoperatif değerlendirme,İş kıyafeti giyme,maske, bone, eldiven kullanma, Steril çalışma koşulları, Güvenlik tedbirleri, Vital bulguları manuel alma,monitörizasyon Formları doldurma, Uygulanacak ilaçları hazırlama, İlaç uygulama, Venöz, Arterial, kapiller kan alma, damar yolu açma, İntravenöz sıvı infüzyonu, Kan transfüzyonu, Kan ürünleri transfüzyonu, Aspirasyon, Nazogastrik sonda uygulama, Hastaya oksijen tedavisi yapma, vücut ısısını ölçme ve termoregülasyon, temel yaşam desteği öğrenilmiş olcak.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Steril çalışma koşullarını uygulayabilecek; Formları doldurabilecek

2 İlaç hazırlayabilecek; İlaç uygulayabilecek; Kan alabilecek

3 Kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygulayabilecek;  İntravenöz sıvı infüzyonu uygulayabilecek

4 Aspirasyon yapabilecek; Nazogastrik sonda uygulayabilecek

5 Hastaya oksijen tedavisi uygulayabilecek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 13 5
Laboratuar 4 10
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Anestezi teknikerlerinin rolü, görevleri, preoperatif değerlendirme
2. Hafta Steril çalışma koşulları, ameliyathane ortamı, güvenlik tedbirleri, iş kıyafeti giyme, maske, bone, eldiven kullanma
3. Hafta İzlem ölçüm yöntemleri, monitörizasyon
4. Hafta Anestezi kayıtları, onam formları, arşiv
5. Hafta Uygulanacak ilaçları hazırlama, ilaç uygulama yoları, mayi hazırlama
6. Hafta Venöz, arterial, kapiller kan alma, damar yolu açma
7. Hafta Venöz, arterial, kapiller kan alma, damar yolu açma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İntravenöz sıvı infüzyonu, perfüzör hazırlama, doz ayarlama
10. Hafta Laringoskopi, endotrakeal entübasyon, alternatif hava yolu açma teknikleri
11. Hafta Hastaya oksijen tedavisi uygulama
12. Hafta Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu, kan kaybının azaltılması, replasmanı
13. Hafta Aspirasyon, nazogastrik ve diğer sondaların uygulanması
14. Hafta Vücut ısısını değerlendirme ve termoregülasyon
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 5 5 5 5 5
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 5 5 5 5 5
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 5 5 5 5 5
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 5 5 5 5 5
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 3 3 4 4 4
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 4 4 4 4 4
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir 3 3 4 3 4
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 3 3 1 1 1
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 52
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 0 36
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 8 0 0 12
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0 16
Yari Yılsonu sınavı 1 0 0 48
Toplam İş Yükü (Saat) 164
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri