ANP 104

Anestezi Uygulama II*

Dersin Adı: ANP 104 Anestezi Uygulama II*
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi ANP 105 (Anestezi Uygulama I*)
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç. Dr. Seyfi KARTAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Klinik anestezi- Yazar: Zeynep Kayhan
Yardımcı Ders Kitabı Ders Öğretim Elemanlarının ders notları
Dersin Amacı Öğrenciye genel anestezi uygulaması ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılacaktır.
Dersin Özeti

Genel anestezi uygulamasında; anestezinin idamesini sağlamak. Monitörden izlem yapmak.;genel anestezi uygulamasını sonlandırmak ve anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonları takip ederek müdahale etmek;

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Genel anestezi uygulamasında anestezinin idamesini sağlamak.

2)Monitörden izlem yapmak.;

3)Genel anestezi uygulamasını sonlandırmak;

4)Anestezi sırasında  gelişebilecek komplikasyonları takip ederek müdahale etmek;

5)Anestezi sonrasında gelişebilecek komplikasyonları takip ederek müdahale etmek;

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 5
Laboratuar 0
Uygulama 10
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 25
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Genel anestezi öncesi hastayı değerlendirme
2. Hafta Genel anestezi öncesi malzeme ve hasta hazırlığı
3. Hafta Hasta pozisyonları
4. Hafta Monitörizasyon
5. Hafta Anestezi indiksiyonu
6. Hafta Hava yolu açıklığı
7. Hafta Endotrakeal entübasyon
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Alternatif hava yolu yöntemleri
10. Hafta Santral kateterizsyon
11. Hafta Genel anestezinin idamesi
12. Hafta Monitörörizasyon izlemi
13. Hafta Genel anestezi uygulamasını sonlandırma
14. Hafta Anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 2 1 3 1 5
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 1 3 1 4 1
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 1 2 2 1 1
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 3 1 1 3 1
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 1 2 1 1 1
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 1 1 3 1 2
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 3 1 3 1 4
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 1 5 1 3 1
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 4 1 3 1 1
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 1 1 4 1 5
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 1 2 1 5 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 40
Uygulamalı Ders 7 0 0 49
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0 24
Yari Yılsonu sınavı 1 0 0 42
Toplam İş Yükü (Saat) 155
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri