ANP 103

Anestezi Cihazı ve Ekipmanları

Dersin Adı: ANP 103 Anestezi Cihazı ve Ekipmanları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Anestezi Programı Öğrencisi ;Önlisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Umay Meriç Ocak ŞAHİNOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Morgan Edward G., Mikhail Maged S., Murray Michael J. and Larson Philip C., Klinik Anesteziyoloji, Çeviri Editörleri: Tulunay Melek ve Cuhruk Handan, Üçüncü Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara, 2004.
Yardımcı Ders Kitabı Esener Zeynep, Klinik Anestezi, Logos Yayıncılık, Samsun, Ekim 1991.
Dersin Amacı Öğrenci, Anestezi cihazı ve yardımcı ekipmanları hazırlayabilecek,anestezi cihazını kullanabilecektir.
Dersin Özeti

Anestezi cihazı ve bölümleri, medikal gaz kaynakları, yedek gaz silindirleri, anestezi cihazının kontrolü, anestezi cihazını kullanma, anestezi cihazı kapatma, airway, yüz maskesi, laringoskop hazırlığı, ETT , LMA, kombi tüp hazırlığı, infüzyon pompası, kan pompası hazırlama, fiberoptik malzemeleri, PCA hazırlama, anestezi cihazı parçalarının bakımı, anestezi cihazının bakım takibi

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Anestezi cihazını hazırlamak
  2. Anestezi cihazını kullanmak
  3. Havayolu ekipmanlarını hazırlamak
  4. Anestezide kullanılan araç ve gereçleri hazırlama
  5. Anestezi cihazının bakımını sağlamak
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 1 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Anestezi cihazı ve bölümleri
2. Hafta Medikal gaz kaynakları
3. Hafta Yedek gaz silindirleri
4. Hafta Anestezi cihazının kontrolü
5. Hafta Anestezi cihazını kullanma
6. Hafta Anestezi cihazı kapatma
7. Hafta Airway, yüz maskesi, laringoskop hazırlığı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta ETT , LMA, kombi tüp hazırlığı İnfüzyon pompası, kan pompası hazırlama
10. Hafta Fiberoptik malzemeleri, PCA hazırlama
11. Hafta Anestezi cihazı parçalarının bakımı
12. Hafta Anestezi cihazı parçalarının bakımı
13. Hafta Anestezi cihazının bakım takibi
14. Hafta Anestezi cihazının bakım takibi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 4 2 1 4 5
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 4 4 4 4 5
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 3 2 3 3 5
PY4) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar 4 3 4 1 5
PY5) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 4 1 1 2 5
PY6) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 4 2 4 4 5
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 3 4 1 1 1
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 1 1 1 4 1
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 1 2 1 1 2
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 1 4 1 5 1
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 3 1 4 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 0 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0 7
Yari Yılsonu sınavı 1 0 0 28
Toplam İş Yükü (Saat) 91
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri