ANP 102

Resüsitasyon

Dersin Adı: ANP 102 Resüsitasyon
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç. Dr. Tahsin YAYLA
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Avrupa Resusitasyon Konseyi Kurs Kitabı 2010 Ege Üniversitesi tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Renimasyon Anabilim Dalı ders notları Ders eğitim materyalleri
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim Elemanının Notları
Dersin Amacı Resüstasyon Dersinde; Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği sağlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği sağlama ile ilgili bilgi ve becerilerin öğretildiği mesleki bir derstir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Temel Yaşam Desteği Sağlamak.

2)Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım ve Acil Bakım Uygulamak.

3)Hava Yolunu Açık Tutmak.

4)Oksijen Tedavisini Uygulamak.

5)Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon Uygulamak.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel Yaşam Desteği
2. Hafta Hava Yolunu Açma Teknikleri
3. Hafta Entübasyon
4. Hafta Solunum Desteği
5. Hafta Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar
6. Hafta Oksijen Tedavisi
7. Hafta Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım ve Acil Bakım-Erişkin
8. Hafta Ara Sınav Haftası
9. Hafta Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım ve Acil Bakım-Çocuk
10. Hafta Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım ve Acil Bakım-Bebek
11. Hafta Erişkinde Temel Yaşam Desteği
12. Hafta Çocukta Temel Yaşam Desteği
13. Hafta BebekteTemel Yaşam Desteği
14. Hafta Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 4 4 4 4 4
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 1 1 1 1 1
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 5 5 5 4 4
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 1 1 1 1 1
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 1 1 1 1 1
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 3 3 3 3 1
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 4 3 4 4 4
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 1 1 1 1 1
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 1 1 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 0 0 20
Ara Sınavlar 1 15 2 14
Yari Yılsonu sınavı 1 20 2 36
Toplam İş Yükü (Saat) 122
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri