AMY 220

Avukatlık ve Noter Hukuku

Dersin Adı: AMY 220 Avukatlık ve Noter Hukuku
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Noterlik Hukuku: Doç. Dr. Ömer Ulukapı/ Dr. Murat Atalı, Konya 1994; Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, 4.Baskı, İzmir 2013:Prof.Dr.Meral Sungurtekin Özkan;
Yardımcı Ders Kitabı Medeni Usul Hukukunda Avukatın Delil Toplaması (ss.1-160), 2.Baskı, Ankara 2012: Yrd.Doç.Dr.Cengiz Topel Çelikoğlu.
Dersin Amacı Avukatlık mesleğinin nitelikleri ile avukatların hak ve yetkilerinin kavranabilmesi, avukatların özellikle hukuk yargılamasındaki rollerinin teorik ve uygulamalı olarak öğrenilebilmesi, noterlik mesleğinin öğrenilebilmesi, noterliğin hukuku yapısının incelenebilmesi.
Dersin Özeti

Avukatlık ve Noterlik mesleklerinin yargı örgütündeki görevleri, sorumlulukları ve bağlı bulundukları mevzuat. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Avukatın yargılamadaki rolünün, haklarının ve yetkilerinin öğrenebilme.

2 Avukatların sorumluluğunun kavrayabilme.

3 Avukatların görevlerinin öğrenilebilmesi.

4 Avukatlık sözleşmesinin esaslarının ve sonuçlarının öğrenilebilmesi.

5 Hakim- avukat ilişkisini analiz edebilme.

6 Noterlik mesleğinin esaslarını belirleyebilme.

7 Noter olabilmenin şartlarını öğrenebilme.

8 Noterlerin görevlerini, haklarını ve sorumluluklarını tespit edebilme.

9 Avukatlık ve noterlik mesleklerini kıyaslayarak değerlendirebilme.

10 Avukatlık ve noterlik mesleğinden ayrılabilmenin esaslarını tespit edebilme. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Avukatlık Kurumu ve Organizasyonu
2. Hafta Avukatlık mesleğine giriş şartlarını öğrenebilme, avukatlık stajı hakkında bilgi sahibi olabilme.
3. Hafta Avukatın yetkilerini ve görevlerini öğrenebilme.
4. Hafta Avukatın müvekkili ile olan ilişkisini değerlendirebilme, bu ilişkide her iki tarafa düşen hak ve yetkileri öğrenebilme.
5. Hafta Avukatın özen ve sır saklama yükümlülüğünü kavrayabilme.
6. Hafta Avukatın hukuki, cezai ve disiplin sorumluluğunu öğrenebilme.
7. Hafta Avukatlık sözleşmesinin esaslarını ve hukuki niteliğini belirleyebilme.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Birlikte çalışma, avukatlık ortaklığı, bağımlı çalışma ve kamu avukatlığı hakkında bilgi sahibi olabilme.
10. Hafta Avukatlık birlikleri ve baroların yapısını belirleyebilme
11. Hafta Noterlik mesleğinin tarihçesini, amacını ve önemini kavrayabilme.
12. Hafta Noter olabilmenin şartlarını tespit edebilme, noterlik mesleğin sona ermesinin esaslarını öğrenebilme
13. Hafta Noterlerin haklarını, görevlerini ve yetkilerini öğrenebilme.
14. Hafta FİNAL
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 3 3 3 3 3
PY4) 2 2 2 2 2
PY5) 4 4 4 4 4
PY6) 2 2 2 2 2 2
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 4 4 4 4 4
PY10) 3 3 3 3 3
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 1 13
Uygulamalı Ders 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 7 0 7
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 1 7 0 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri