AMY 215

Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku

Dersin Adı: AMY 215 Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Timur Demirbaş, İnfaz Hukuku, 3.baskı, Ankara 2013, Veli Özer Özbek İnfaz Hukuku 5. Baskı 2013
Yardımcı Ders Kitabı Ders Notları
Dersin Amacı Hapis cezaları ve adli para cezalarının infazı, infaz kurumları ve idaresi, infaz rejimi gibi konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Bu dersin içeriği,infaz kavramı ve ceza hukukundaki yeri, cezaların infazı, infaz kurumlarının yapısı ve idaresinden oluşmaktadır. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; 

Ceza infaz hukuku kavramlarını, amacını ve ceza infaz hukunun yerini bilmek.

 Ceza infaz hukuku kavramlarını, amacını ve ceza infaz hukunun yerini bilmek. 

İnfazın şartı, infazda yetkili merci ve hapis cezası ilamlarının infazını öğrenmek. 

Hürriyeti bağlayıcı cezaların ve cezaevlerinin tarihi gelişimini öğrenmek. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ceza infaz ve infaz hukuku kavramları, amacı, insan imgesi ve ceza infaz hukunun yeri,cezanın infazının şekillenmesindeki anayasal ve suç politikası esasları
2. Hafta İnfazın şartı, infazda yetkili merci ve hapis cezası ilamlarının infazı, ceza kavramı, nitelikleri, türleri ve infazları
3. Hafta Hürriyeti bağlayıcı cezaların ve cezaevlerinin tarihi gelişimi
4. Hafta Hürriyeti bağlayıcı cezanın infaz esasları ve hükümlünün yeri
5. Hafta İnfaz kurumuna kabul, infazın planlanması ve hükümlülerin gruplandırılması
6. Hafta İnfaz kurumlarında uygulanacak rejim, infazın gevşetilmesi,tahliye hazırlığı ve infaz sonrası, güvenlik ve düzen
7. Hafta Ceza infazının organizasyonu, idaresi ve denetimi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Cezanın infazına ara verilmesi.
10. Hafta Koşullu salıverilme -erteleme
11. Hafta Hürriyeti bağlayıcı cezalar ve ceza infaz kurumları ile ilgili yeni ve tartışmalı durumlar
12. Hafta Güvenlik tedbirlerinin infazı
13. Hafta Denetimli serbestlik
14. Hafta FİNAL
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 3 3 3 3 3
PY4) 2 2 2 2 2
PY5) 4 4 4 4 4
PY6) 2 2 2 2 2
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 4 4 4 4 4
PY9) 2 2 2 2 2
PY10) 2 2 2 2 2
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 1 13
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 7 0 7
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 1 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 10 0 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 1 10 10
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri