AMY 212

Vergi Hukuku

Dersin Adı: AMY 212 Vergi Hukuku
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. DOÇ. DR. AHMET EROL, TÜRK VERGİ İSTEMİ ve VERGİ HUKUKU, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2012. 2. TOPLUCA TÜRK VERGİ KANUNLARI
Yardımcı Ders Kitabı Ders Notları
Dersin Amacı Vergi hukukunun; hukuk sistemi içindeki yeri, kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, vergiye ilişkin temel kavramlar, vergilendirme süreci ,vergi borcunu ve cezalarını sona erdiren nedenler, Vergi hukukunda dava açma ve zaman aşımı süreleri, vergi denetimi ,vergi suç ve cezaları vergi yargısı ve dava açma süreleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin Özeti

Vergi hukukunun; hukuk sistemi içindeki yerini, kaynaklarını uygulanmasını kavrayabilme, Muhasebe uygulamalarına alt yapı oluşturabilmek için Vergi Usul Kanununda yer alan mükellef ve devletin karşılıklı hak ve ödevlerini içermektedir

Dersin Öğrenim Çıktıları

1- Vergilemenin anayasal ilkelerini ve tarihsel gelişimini kavrayabilme.

2- Vergileme süreci hakkında bilgi sahibi olabilme.

3- Vergi suç ve cezaları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olabilme.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta HUKUK ve VERGİ HUKUKU, VERGİ HUKUKUNUN DALLARI, VERGİ HUKUKUNUN TANIMI ve KAYNAKLARI
2. Hafta VERGİ YASALARININ UYGULANMASI
3. Hafta VERGİNİN TARAFLARI ve VERGİLENDİRME SÜRECİ
4. Hafta MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ ve MÜKELLEFİN DENETLENMESİ
5. Hafta VERGİ SUÇ ve CEZALARI
6. Hafta VERGİ CEZALARININ ORTADAN KALKMASI
7. Hafta VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI ve GÜVENCE ALTINA ALINMASI
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta GELİR VERGİSİ
10. Hafta KURUMLAR VERGİSİ
11. Hafta DOLAYLI VERGİLER
12. Hafta SERVET VERGİLERİ
13. Hafta VERGİ YARGISI İŞLEMLERİ
14. Hafta FİNAL
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 3 3 3 3 3
PY2) 4 4 4 4 4
PY3) 4 4 4 4 4
PY4) 3 3 3 3 3
PY5) 3 3 3 3 3
PY6) 3 3 3 3 3 3
PY7) 4 4 4 4 4
PY8) 4 4 4 4 4
PY9) 3 3 3 3 3
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri