AMY 210

İcra ve İflas Hukuku

Dersin Adı: AMY 210 İcra ve İflas Hukuku
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
Önerilen Ders Kitabı Öğretim Elemanları tarafından hazırlanmış olan ders notları
Yardımcı Ders Kitabı Prof.Dr.Ulukapı,Ö.,2010,İcra ve İflas Hukuku,Mimoza Yayınları,Konya. Prof.Dr.Ulukapı,Ö.,2010,İcra ve İflas Hukuku Uygulamaları,Mimoza Yayınları,Konya. Prof.Dr.Kuru B.,1995,Bankacılar İçin İcra ve İflas Hukuku Bilgisi,İş Bankası Yayınları,Ankara
Dersin Amacı "İcra ve iflas hukuku hakkında bilgi verebilme, icra organları, bu organların görev,yetki ve sorumlulukları takip türleri,takip aşamaları, iflas ve konkordato kavramları, koşulları, sonuçları konusunda bilgi edindirebilme. "
Dersin Özeti

İcra ve iflas kavramlarını, icra ve iflas hukuku kaynaklarını, icra ve iflas organlarını ve görevleri,icra takibi kavramını, icra takibi türlerini ve bu bağlamda genel haciz yoluyla takip, kambiyo senetleri hakkındaki hususi takip, kiralanan gayrimenkullerin tahliyesine ilişkin takip, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibi,iflas yolları, sonuçları ile konkordato kavramı, yolları ve sonuçları

Dersin Öğrenim Çıktıları

 

1) İcra ve iflas kavramlarını, icra ve iflas hukuku kaynaklarını, icra ve iflas organlarını ve görevlerini bilebilme .

2)İlamsız ve ilamlı icra türlerini öğrenme

3) İlamsız ve ilamlı icra türlerinin yollarını, sonuçlarını bilebilme

4) İflas yollarını öğrenme

5) İflas yollarının sonuçları ile konkordato kavramı, yolları ve sonuçlarını bilebilme.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Cebri İcra Hukukunun Konusu, Takip Sistemleri ve Takip Türleri
2. Hafta İcra Teşkilatı ve Borç İçin Takip Hukuku
3. Hafta Hukuki Çareler( Şikayet vd.)
4. Hafta Giriş Muhakemesi
5. Hafta İcra teşkilatının görev ve yetkileri.
6. Hafta Takip konusu.
7. Hafta İtiraz
8. Hafta İtirazın kaldırılması ve iptal davaları
9. Hafta Borçlunun Maddi Hukuk Yönünden Korunması, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
10. Hafta Hacze İştirak,Paraya Çevirme Hakkında Genel Esaslar.
11. Hafta Paraya Çevirme, Paraların Paylaştırılması
12. Hafta Kambiyo Senetlerinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
13. Hafta İflas kavramı ve iflasa tabi şahıslar
14. Hafta İflas yolu ile takip
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 2 3 5 5 5
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 2 2 2 3 2
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 2 3 5 4 3
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 2 3 2 1 4
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 2 3 2 4 2
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2 3 4 5 2
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 2 3 4 2 3
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 1 3 2 5 2
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 2 3 4 2 5
PY10) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 2 3 4 5 2
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 2 3 1 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 45
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 5 5 30
Sunum / Seminer hazırlama 5 5 5 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 105
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri