AMY 209

Staj

Dersin Adı: AMY 209 Staj
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 0
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Uygulama yapılan kurumda var olan adalet hizmeti uygulamalarının neler olduğunu öğrenme, Uygulama yapılan yargısal kurumdaki rol ve görevlerini öğrenme, Uygulama yapılan alanı tanıma (Alan içinde etkili olan disiplinler ve yargısal ve icrai hizmete duyulan gereksinimi analiz etme)
Dersin Özeti

Zorunlu Staj uygulamasının konusu; Uygulama yapılan alanı tanıma( adliyelerin ve ilgili yargısal kurum ve kuruluşların alanını tanıma) ,  hangi kuruluşlarca verildiğini öğrenme, Uygulama yapılan kurumu tanıma (İligli yargısal kurum  ve kuruluşların işlevlerini öğrenme ile yazı işleri, icra müdürlükleri ve ceza dairlerindeki işleyişi öğrenme ve pratik kazanma)

Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Gözlem yapma ve bilgi toplayabilecekler.
2. Yargısal alanda hizmet veren kuruluşlardaki yapıyı inceleyerek sistemler arasında ilişki kuracaklardır.
3. Çalışılacak müracaatçı sistemlerini belirleyebilecekler.
4. Sosyal hizmet müdahalesi ile kuram uygulama bütünlüğünü kurabilecekler.
5. Adliyedeki icra büroları yazı işlerinde eğitim görerek buraların düzenini öğrenebileceklerdir.
6. Sunum yapma tekniklerini geliştirecekler.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 30 10
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kurum Eğitimi, Staj
2. Hafta Kurum Eğitimi, Staj
3. Hafta Kurum Eğitimi, Staj
4. Hafta Kurum Eğitimi, Staj
5. Hafta Kurum Eğitimi, Staj
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Profesyonel sosyal hizmet uzmanı kimliği geliştirme 4 3 4 4 1
PY2) Sosyal hizmet mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme. 3 3 3 4 1
PY3) Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilme ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma. 4 4 3 3 1
PY4) Sosyal hizmetin değer temelini, etik ilke ve standartlarını anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme 3 3 4 4 1
PY5) Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme 4 4 3 3 1
PY6) Risk gruplarının (çocuk, yaşlı, özürlü, aile, kadın, grup) sebepleri konusunda bilgi sahibidir 4 3 3 3 1
PY7) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. 4 3 3 4 1
PY8) Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde müracaatçı sistemleri için planlı müdahale sürecini gerçekleştirme 4 4 3 3 1
PY9) Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 4 3 4 4 1
PY10) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 3 3 3 4 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 30 0 5 150
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri