AMY 205

Medeni Usul Hukuku

Dersin Adı: AMY 205 Medeni Usul Hukuku
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Hakan Pekcanıtez/ Oğuz Atalay/Muhammet Ozekes, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 2. Baskı (Ankara 2014)
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Subjektif hakların gerçekleştirilmesini sağlayacak yargı teşkilatını öğrenmek 2. Dava teorisi ve davanın hangi mahkeme ve hangi yer mahkemesinde açılacağını ayırt etmek 3. Yargı görevlilerini ve onların rol, hak ve sorumluluklarını anlamak
Dersin Özeti

Medeni Usul Hukuku: Medeni Usul Hukukunun yer ve zaman bakımından uygulanması, kaynakları, yorum, hakim olan ilkeler yargı mahkemeler yargı görevlileri dava usul işlemleri davanın tarafları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1- Yargı teşkilatını sınıflandırır.

2- Medeni Usul Hukukunun yer ve zaman bakımından uygulama alanını değerlendirir.

3- Mahkemeler ve yargı görevlilerini karşılaştırabilir.

4- Davaların hangi ve hangi yer mahkemesinde açılacağını belirler.

5- Davanın taraflarını kararlaştırır. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Medeni usul hukukunun konusu ve amacı, kaynakları ve yorumu, yargı teşkilatı
2. Hafta Görev, genel ve özel mahkeme ayrımı, asliye ve sulh hukuk ayrımı, görev ve yetki kurumları arasındaki farklar
3. Hafta Yetki, genel yetki ve özel yetki, kesin özel yetki kuralları ve kesin olmayan özel yetki kuralları
4. Hafta Yetki itirazının şartları ve yetki sözleşmesi, görevsizlik ve yetkisizlik kararları, pratik çalışma
5. Hafta Tabii hakim ilkesi, hakimlerin yasaklılığı ve reddi
6. Hafta Yargılamaya hakim olan ilkeler taraf kavramı, maddi ve şekli teori, taraf ehliyeti, dava ehliyeti, dava takip yetkisi, sıfat
7. Hafta Davaya asli ve feri müdahale mecburi ve ihtiyari dava arkadaşlığı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Dava şartları ve ilk itirazlar dava açılması, dava dilekçesinin unsurları, davaya cevap
10. Hafta Davanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı, ıslah ön inceleme, duruşma öncesi, duruşması sırası ve sonrası yapılacak işlemler
11. Hafta İspat kavramı, ispatın konusu, ispat yükü dağılımı senetle ispat kuralı, senet, delil başlangıcı, delil sözleşmesi
12. Hafta Takdiri deliller, bilirkişi, tanık, keşif
13. Hafta Dava çeşitleri, talep edilen hukuki korunmaya gore, dava konusu talebin niceliğine göre pratik çalışma
14. Hafta Sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY01 1 1 1 1 1
PY2) PY02 1 1 1 1 1
PY3) PY03 2 2 2 2 2
PY4) PY04 3 3 3 3 3
PY5) PY05 4 4 4 4 4
PY6) PY06 2 2 2 2 2
PY7) PY07 1 1 1 1 1
PY8) PY08 1 1 1 1 1
PY9) PY09 4 4 4 4 4
PY10) PY10 3 3 3 3 3
PY11) PY11 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 30 0 30
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 7 0 14
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri