AMY 203

İdari Yargılama Hukuku

Dersin Adı: AMY 203 İdari Yargılama Hukuku
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı A-Ders Kitabı: Ramazan Cengiz Derdiman, İdare Hukuku, 4. Baskı, Alfa Aktüel yayınları, Bursa, 2011 B-Referanslars: Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz, Prof. Dr. Murat Sezginer, Doç. Dr. Cemil Kaya Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 2011
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacakların kamu hizmetlerini hukuka uygun kriterler ve ilkeler içinde ayrı bir idare hukuku gereklerine uygun olarak yürütmelerini, yönetilenlerin idareyle ilişkilerinde hak ve yükümlülüklerinin bilincinde olmalarını sağlamak. Ayrıca, Anayasal bir ilke olan kuvvetler ayrılığı ilkesi uyarınca, yürütme erkinin tekn
Dersin Özeti

İdare, hukuk devleti,Türk İdare Hukuk genel özellikleri,kamu hizmeti,idari teşkilatı.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 İdarenin eylem ve işlemlerinde ayrı ve otonom bir idare hukuku ilkelerine uygun davranmak.

2 İdarenin teşkilâtlanması, eylem ve işlemlerinde temel Anayasal ve yasal, ilkeleri göz önünde bulundurmak.

3 Organik ve fonksiyonel idarenin idare hukukuna tâbi olması kriterlerini öğrenerek hukuka uygun eylem ve işlemler tesis edebilmek

4 İdarenin yasama, yürütme ve yargı ile ilişkileri, görev ve yetkileri hakkında bilgi edinmek.

5 Kamu Malları ve tâbi oldukları hukukî kural ve ilkeleri ayrıca kamu mallarının hukukî rejimi öğrenmek.

6 Kamu görevlileri, türleri, hukukî statüleri, hakları, tâbi oldukları yasaklar ve yükümlülükler ile özlük işleri hakkında bilgi sahibi olmak

7 İdarî sözleşmelerin düzenlenmesi ve akdedilmesi usûlleri, hukukî statüleri, idarenin bu sözleşmelerden kaynaklanan hak ve borçlarını öğrenmek.

8 Mesleğe giriş ve meslekte ölçme ve değerlendirmelere hazırlıklı olmak. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İdare Hukuku ve İdare Kavramı
2. Hafta İdare Hukukuna Hâkim Olan İlkeler
3. Hafta İdarenin Görevleri ve Yetkileri
4. Hafta Merkezden Yönetim ve Yardımcı Kuruluşlar
5. Hafta Yerel Yönetimler
6. Hafta 6 Hizmet Yönünden Yerinden Yönetimler
7. Hafta Kamu Malları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kamu Görevlileri
10. Hafta Kamu Hizmeti
11. Hafta Kolluk
12. Hafta İdarî İşlemler
13. Hafta İdarî Sözleşmeler
14. Hafta Sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY01 1 1 1 1 1
PY2) PY02 1 1 1 1 1
PY3) PY03 3 3 3 3 3
PY4) PY04 2 2 2 2 2
PY5) PY05 4 4 4 4 4
PY6) PY06 2 2 2 2 2
PY7) PY07 1 1 1 1 1
PY8) PY08 1 1 1 1 1
PY9) PY09 4 4 4 4 4
PY10) PY10 3 3 3 3 3
PY11) PY11 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 1 13
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 18 0 18
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri