AMY 202

Ceza Muhakemesi Hukuku

Dersin Adı: AMY 202 Ceza Muhakemesi Hukuku
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Ekin Alioğlu
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ayşe Nuhoğlu, Erdoğan Yenisey
Yardımcı Ders Kitabı Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Hamide Zafer
Dersin Amacı Ceza Muhakemesi Hukuku’nun amacı, sanık haklarına saygılı biçimde maddi gerçeğe ulaşmaktır. Ceza muhakemesi sonucunda kişinin özgürlüğünü kaybetmesi ile karşı karşıya kalabilecek olması, şekli değil de maddi gerçeğin amaç olmasını gerektirir. Bu doğrultuda sanık, muhakeme hukukunda sadece muhakemenin bir objesi olmayıp, ayrıca süje olarakta yerini
Dersin Özeti

Ceza Muhakemesi Hukuku’nun içeriğini, ceza muhakemesinin amacı ve işlevi, uygulama alanı, muhakeme engelleri, muhakeme işlemleri ve muhakemede rol alanlar ve muhakemeye katılanlar oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Ceza Muhakemesi Hukuku’nun insan hakları açısından önemi anlaşılacaktır .

2-Suçta ve cezada kanunilik prensibi ile adalet inancı pekişmiş olacaktır

.3-Ceza muhakemesi Hukuku ile suç ile mücadele arasındaki ilişki anlaşılmış olacaktır.

4-Soruşturma evresi ve ceza davası süreci hakkında bilgi edinilmiş olunacaktır.

5-Ceza Muhakemesi Hukuku’nun amacı, diğer hukuk dallarıyla ilişkisi ve farkı ve ceza muhakemesinin evre ve devrelerini kavrayabileceklerdir.

6-Ceza muhakemesinin yürüyüşüne ilişkin insan hakları ve ceza muhakemesi ilkeleri yorumlanabilecektir

. 7-Ceza Muhakemesi Hukuku’nun kaynakları ve kaynakların yorumunu karşılaştırmalı olarak anlayabileceklerdir.

8-Ceza muhakemesinde rol alan kavramların ne ifade ettiğini anlamlandırıp, bu kişilerin hakları üzerine yorum yapabileceklerdir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ceza Muhakemesi Hukukunun tanımı, tarihçesi ve kaynakları. Ceza Muhakemesi kurallarının yorumu, uygulama alanı.
2. Hafta Ceza Muhakemesinin yürüyüş şeması ve muhakeme şartları. Ceza Muhakemesinde insan hakları düşüncesinin gelişimi ve muhakemede insan hakları.
3. Hafta Ceza Muhakemesinin ilkeleri ve muhakemenin yürüyüşüne ilişkin insan hakları ve ihlalinin sonuçları Ceza Muhakemesi teşkilatı, mahkemeler, Cumhuriyet başsavcılığı
4. Hafta Bölge Adliye Mahkemeleri, Yargıtay Ceza muhakemesine katılan kişiler, hâkim, savcı.
5. Hafta Mağdur, suçtan zarar gören, katılan, müdafi, adli kolluk, zabıt kâtibi ve diğer kişiler. Ceza muhakemesi işlemleri, süreler ve bildirilmesi.
6. Hafta Ceza Muhakemesi işlemlerindeki hukuka aykırılıklar ve aykırılıkların giderilmesi. Ceza Muhakemesinde ispat, ispat araçları-deliller
7. Hafta Delillerin toplanması ve muhafazası, Delillerin değerlendirilmesi.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Deliller (delil serbestisi, değerlendirilmesi, özellikleri), tanık delili, tanığın çağrılması. Tanığın dinlenmesi, belgeler, şekil ve ses tespit eden belgeler
10. Hafta Bilirkişi (ödev ve yetkileri, inceleme ve mütalaa), yer gösterme, gözlem altına alma. Koruma tedbirleri, tutuklama ve adli kontrol
11. Hafta Yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma. Diğer tedbirler, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat
12. Hafta Soruşturma evresi. Kovuşturma evresi, duruşma hazırlığı
13. Hafta Hüküm verilmesi
14. Hafta Sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 3 3 3 3 3
PY2) 2 2 2 2 2
PY3) 4 4 4 4 4
PY4) 3 3 3 3 3
PY5) 3 3 3 3 3
PY6) 3 3 3 3 3
PY7) 4 4 4 4 1
PY8) 4 4 4 4 4
PY9) 3 3 3 3 3
PY10) 4 4 4 4 4
PY11) 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 10 0 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 5 0 5
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri