AMY 201

Ceza Hukuku

Dersin Adı: AMY 201 Ceza Hukuku
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Ekin Alioğlu
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Pratik Olay Çözümleme, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Özgenç İzzet, Türk Ceza Hukukunun Genel Hükümleri, Seçkin Yayıncılık-Soyaslan Doğan, Ceza Hukukunun Temel İlkeleri, Yetkin Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Toroslu Nevzat, Ceza Hukukunun Genel Kısmı, Savaş Yayınevi
Dersin Amacı Öğrencinin suç ve ceza normu kavramlarını kavrayarak, suç ve ceza oluşumunu bilmek, ceza sorumluluklarının hangi koşullar altında oluştuğunu tespit edip TCK kapsamında yorumlayabilmek.
Dersin Özeti

Davranış Normu Olarak Ceza Hukuku, Ceza Normunun Kaynağı Ceza Normunun Sınırları, Ceza Kanunu'nun Yer ve Kişi Yönünden Uygulanması, Suçluların Geri Verilmesi hakkındaki uluşlarararası sözleşmeler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Davranış normu olarak ceza hukukuna ilişkin temel bilgileri çözümler.

2. Ceza hukukundaki temel kavramları tanımlar.

3. Kanunilik ilkesini çözümler.

4. Ceza normunun kaynağını çözümler.

5. Ceza normunun sınırlarını çözümleyebilecektir.

6. Ceza normlarının zaman bakımından uygulanmasını açıklar.

7. Ceza normlarının yer bakımından uygulanmasını açıklar.

8. Ceza normlarının kişi bakımından uygulanmasını açıklar.

9. Ceza normunun tasnifini yapacaktır.

10. Ceza normunun yorumlanmasını açıklar.

11. Ceza hukuku doktrinleri ve Türk Ceza Hukukunun Tarihçesini açıklar.

12. Suç kavramını çözümler.

13. Suçun maddi unsurunu çözümler. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Davranış Normu Olarak Ceza Hukuku
2. Hafta Ceza Normunun Kaynağı
3. Hafta Ceza Normunun Sınırları
4. Hafta Ceza Kanunu`nun Yer ve Kişi Yönünden Uygulanması
5. Hafta Suçluların Geri Verilmesi
6. Hafta Ceza Normunun Tasnifi I
7. Hafta Ceza Normunun Tasnifi II
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ceza Normunun Yorumu
10. Hafta Ceza Hukuku Doktrinleri
11. Hafta Türk Ceza Hukukun Tarihçesi
12. Hafta Genel Olarak Suç I
13. Hafta Genel Olarak Suç II
14. Hafta Suçun Unsurları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 3 3 3 3 3
PY4) 2 2 2 2 2
PY5) 4 4 4 4 4
PY6) 2 2 2 2 2
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 4 4 4 4 4
PY10) 3 3 3 3 3
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 1 13
Uygulamalı Ders 1 10 0 10
Ödevler 1 0 8 8
Sunum / Seminer hazırlama 2 0 10 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri