AMY 116

İletişim Hukuku

Dersin Adı: AMY 116 İletişim Hukuku
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım.Örnek olay
Önerilen Ders Kitabı YILDIZ, S., 2010. Kitle İletişim Mevzuatı, Nobel Yayın Dağıtım, 505 s., Ankara. YILDIZ, S., 2011. Medya ve Hukuk, Nobel Yayın Dağıtım, 288 s., Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı Ders Notları
Dersin Amacı Öğrencilerin iletişim hukukuna ilişkin temel kavram, kural ve kurumları hakkında temel bilgileri öğrenmeleri, İletişim alanında hukuki ve cezai sorumluluk, cevap ve düzeltme hakkı, hukuk ve ceza davaları konusunda temel hukuki düzenlemeleri bilmeleri ve bu konudaki birikimlerini kullanabilme yeteneğini kazanmaları.
Dersin Özeti

Hukuk kavramı, Sosyal kurallar (Din, Ahlak, Görgü, Hukuk kuralları), Niteliklerine göre hukuk kuralları, Yaptırım kavramı ve çeşitleri; İletişim kavramı, Kitle iletişimi, Kitle iletişim araçları ve fonksiyonları, Kitle iletişimi ve hukuk; Haberleşme özgürlüğü ve temel unsurları; Türkiye’de haberleşme özgürlüğü, Kitle iletişiminde uluslararası çalışmalar; Basın kavramı ve görevleri, Basın rejimine ilişkin temel kavramlar; Süreli yayınlar, Süreli yayın kuruluşlarında çalışanlar, Süreli yayınlarda cevap ve düzeltme hakkı; Basının ceza sorumluluğu; Kitle iletişim araçları yoluyla kişilik haklarına yapılan saldırılar ve bu saldırılardan korunma yolları, Kitle iletişim araçları yoluyla kişilik haklarına yapılan saldırılarda sorumluluk; Reklamlar ve hukuk, Reklamların denetlenmesi; Radyo televizyon yayıncılığı ile ilgili yasal düzenlemeler; Radyo televizyon yayıncılığında yasaklar ve yaptırımlar; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu; Sinema Hukuku; İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) İfade ve iletişim özgürlüğü, yazılı basın, radyo ve televizyon, reklamlar, sinema ve internet alanındaki temel hukuki kavram, kural ve kurumlar hakkında bilgi edinir.

2) İletişim alanında hukuki ve cezai sorumluluk konusuna vakıf olur ve bu bilgileri kullanabilir.

3) Radyo televizyon yayıncılığı ile ilgili yasal düzenlemeleri takip eder.

4) Çalıştığı basın yayın organının cezai sorumluluklarını bilir.

5) Türkiye’de ve dünyada, kitle iletişiminde var olan hak ve özgürlükleri bilir ve savunur.

6) Mesleki ve etik sorumluluk sahibi olur

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 701
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hukuk kavramı, Sosyal kurallar (Din, Ahlak, Görgü, Hukuk kuralları), Niteliklerine göre hukuk kuralları, Yaptırım kavramı ve çeşitleri
2. Hafta İletişim kavramı, Kitle iletişimi, Kitle iletişim araçları ve fonksiyonları, Kitle iletişimi ve hukuk
3. Hafta Haberleşme özgürlüğü ve temel unsurları
4. Hafta Türkiye’de haberleşme özgürlüğü, Kitle iletişiminde uluslararası çalışmalar
5. Hafta Süreli yayınlar, Süreli yayın kuruluşlarında çalışanlar, Süreli yayınlarda cevap ve düzeltme hakkı
6. Hafta Basının ceza sorumluluğu
7. Hafta Kitle iletişim araçları yoluyla kişilik haklarına yapılan saldırılar ve bu saldırılardan korunma yolları, Kitle iletişim araçları yoluyla kişilik haklarına yapılan saldırılarda sorumluluk
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Reklamlar ve hukuk, Reklamların denetlenmesi
10. Hafta Radyo televizyon yayıncılığı ile ilgili yasal düzenlemeler
11. Hafta Radyo televizyon yayıncılığında yasaklar ve yaptırımlar
12. Hafta "Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
13. Hafta Sinema Hukuku
14. Hafta FİNAL
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 3 3 3 3 3
PY2) 4 4 4 4 4
PY3) 5 5 5 5 5
PY4) 4 4 4 4 4
PY5) 4 4 4 4 4
PY6) 3 3 3 3 3
PY7) 3 3 3 3 3 3
PY8) 2 2 2 2 2
PY9) 4 4 4 4 4
PY10) 5 5 5 5 5
PY11) 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 1 13
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 4 0 4
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri