AMY 108

Maliye Bilimine Giriş

Dersin Adı: AMY 108 Maliye Bilimine Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Osman PEHLİVAN, Kamu Maliyesi, Murathan Yayınevi, Trabzon, 2012
Yardımcı Ders Kitabı Fevzi DEVRİM, Kamu Maliyesine Giriş, İlkem Ofset, İzmir, 2002
Dersin Amacı Öğrenciye kamu maliyesi ile ilgili gerekli bilgilerin verilmesi; kamu mali alanında yaşanan değişimleri iktisat teorisi ile bağlantı kurarak açıklamak; küreselleşmenin kamu maliyesi alanında meydana getirdiği değişimleri ortaya koymak; öğrencilerin iş
Dersin Özeti

1.Dersler ilk planda teorik düzeyde işlenecek; sonraki aşamada ise teorik planda yaşanan değişimler irdelenecek,

2. Güncek gelişmeler ile teorik yapı desteklenecek,

3. Online veri kaynakları ve veri tabanlarının kullanılması yoluyla öğrenci araştırmaya sevkedilecek,

4. Seminer konuları ile öğrencinin araştırma yapması teşvik edilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Kamu ve özel ekonomi arasındaki farkları belirleyebilir.

2. Devletin ekonomiye müdahalesinin gerekçesini açıklayabilir.

3. Kamu harcamalarının ekonomik rasyonelini belirleyebilir.

4. Vergilerin ekonomik analizini yapabilir.

5. Kamu ekonomisinin genel değerlendirmesini yapabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kamu Gelirlerinin Tanımı ve Mahiyeti; Kamu gelirlerinin SınıflandırılmasI
2. Hafta Devletin egemenlik hakkına dayanarak elde ettiği gelirler; Devletin egemenlik hakkına dayanmaksızın elde ettiği gelirler
3. Hafta Vergi teorisi ve vergilendirme tekniği
4. Hafta Verginin tanımı, mahiyeti, gelişimi ve ilkeleri
5. Hafta Vergilendirme ilkelerİ
6. Hafta Vergi Teorisi ve Vergilendirme Tekniği
7. Hafta Verginin mikro-makro ekonomik etkileri
8. Hafta Vergi Teorisi ve Vergilendirme Tekniği V *verginin tasnifi
9. Hafta Vergileme tekniğine ilişkin bazı kavramlar
10. Hafta Kamu Maliyesinde Devlet Bütçesi
11. Hafta Kamu Maliyesinde Devlet Borçları
12. Hafta Maliye Politikasına Giriş
13. Hafta Küreselleşmenin Kamu Maliyesine Etkisi
14. Hafta Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY01 2 2 2 2 2
PY2) PY02 3 3 3 3 3
PY3) PY03 4 4 4 4 4
PY4) PY04 3 2 2 2 2
PY5) PY05 3 3 3 3 3
PY6) PY06 4 4 4 4 4
PY7) PY07 2 2 2 2 2
PY8) PY08 3 3 3 3 3
PY9) PY09 3 3 3 3 3
PY10) PY10 2 2 2 2 2
PY11) PY11 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 1 8 0 8
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri