AMY 105

Medeni Hukuk 1

Dersin Adı: AMY 105 Medeni Hukuk 1
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Ekin Alioğlu
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Pratik Olay Çözümleme
Önerilen Ders Kitabı ÖZTAN, Bilge; Medeni Hukukun Temel Kavramları,Turhan Kitabevi- AKINTÜRK, Turgut; Medeni Hukuk, Beta Yayınevi
Yardımcı Ders Kitabı KALABALIK, Halil (2006), Temel Hukuk Bilgisi, Değişim Yayınları
Dersin Amacı Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku ve Eşya Hukuku dallarında hukuki çözümlemelerde bulunabilmek, ilgili konulara ilişkin hukuki bilgiye sahip olabilmek.
Dersin Özeti

Medeni Hukukunun temel kavramları, kaynakları ile kişiler hukuku,aile hukuku,miras hukuku ve  eşya hukuku (zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet, sınırlı ayni haklar) anlatılmaktadır. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Medeni hukuka ilişkin temel kavramları bilir.

2- Medeni hukukun diğer hukuklarla ilişkisini tanır.

3- Kişiler ile Aile hukukuna ilişkin olayları analiz eder.

4- Eşya ile Miras hukukuna ilişkin olayları yorumlar.

5- Mahkemeler tarafından verilen özel hukuk alanına ilişkin kararları belirli ölçüde yorumlar 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Medeni Hukuk kavramı, Toplumsal yaşamı düzenleyen diğer kurallarla medeni hukuk kurallarının karşılaştırılması, medeni hukukun asli ve tali kaynakları ile hakimin yarattığı hukuk
2. Hafta Kanundaki boşluk türleri, Başlangıç hükümleri ve genel olarak ilk yedi madde, medeni kanunun uygulanması ile yorum türleri
3. Hafta Hakimin takdir yetkisi, İyiniyet kavramı(madde 3), Dürüstlük (madde 2), İspat yükü (madde 6), Resmi sicil ve senetler(madde 7)
4. Hafta Gerçek Kişiliğin başlangıcı, sona ermesi, Gerçek Kişinin Ehliyetleri
5. Hafta Hısımlık, Yerleşim Yeri, Ad ve adı korunması,Kişiliğin Korunması ve ilgili davalar
6. Hafta Tüzel kişilik kavramı ve türleri, Tüzel kişiliğin organları, kuruluşu ve sona ermesi
7. Hafta Dernekler ile kuruluşu, organları, üyelerin hukuksal statüleri,faaliyetleri ve sona ermesi
8. Hafta Aile hukukuna giriş,aile kavramı, evlilik birliğinin genel hükümleri, eşler arasındaki mal rejimleri
9. Hafta Evliliğin sona ermesi , Boşanma kavramının hüküm ve sonuçları ile ilgili davalar
10. Hafta Hısımlık Hukuku, Soybağı ve soybağının kurulması, Evlat edinme, Babalık davaları
11. Hafta Velayet kavramı, velayete bağlı olan hükümler ile velayetin kaldırılması
12. Hafta Nafaka yükümlülüğü, ev düzeni, ev başkanlığı kavramı
13. Hafta Vesayet kavramı, vesayete bağlı olan hükümler , vesayet organları ve görevleri, vesayetin sona ermesi
14. Hafta Yasal Danışmanlık ve Kayyımlık kavramları, bu kavramlara bağlı olan hükümler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 20 0 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 6
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 144
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri