AMY 104

İdare Hukuku

Dersin Adı: AMY 104 İdare Hukuku
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Ekin Alioğlu
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Pratik Olay Çözümleme
Önerilen Ders Kitabı Günday Metin, İdare Hukuku, Ankara 2006. Gözübüyük Şeref / Tan Turgut, İdare Hukuku, Ankara 2008. Gözler Kemal, İdare Hukuku, Bursa 2010
Yardımcı Ders Kitabı Giritli İsmet / Bilgen Pertev / Akgüner Tayfun, İdare Hukuku, İstanbul 2001. Bahtiyar Akyılmaz /Cemil Kaya / Murat Sezginer, Türk İdare Hukuku Ankara 2011
Dersin Amacı Organik ve işlevsel anlamda idare kavramını tanımlayarak, Türk idari yapısını incelemeyi; idarenin kamu hizmetlerini yerine getirmede ihtiyacı duyduğu personeli (kamu personeli), malları (kamu malları), araçları (idari işlemler- idari sözleşmeler- koll
Dersin Özeti

Yönetim hukukunun konusu, İdare'nin Yürütme organı içindeki yeri ve fonksiyonu- İdari fonksiyonun amacı ve özellikleri ,Anayasa ve idare; İdareye hâkim olan anayasal ilkeler- İdareye hâkim olan anayasal ilkeler: Hiyerarşi ve idari vesayet- Yönetim hukukunun doğuşu ve gelişimi, düzenleme alanı- Bireysel İdari İşlemler- İdari Kararların alınmasında görev ve yetki kuralları sakatlık halleri- İdarenin yetkileri Kamu hizmetleri, tanımı, kurulması ve ölçütleri ilkeler görülme usulleri- İdarenin sorumluluğu, koşulları ve türleri- İdare teşkilatı ve personeli Merkezi idarenin başkent ve taşra örgütü- Mahalli İdareler -Hizmet yerinden yönetim kuruluşları- Kamu görevlileri ve disiplin hukuku

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. İdare kavramını organik ve işlevsel anlamda tanımlayabilmeli

2. Yönetim hukukuna hâkim olan anayasal ilkeleri tartışabilmeli

3. Türkiye Cumhuriyeti idari yapısını merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına göre sınıflandırabilmeli

4. İdarenin tek ve iki yanlı işlemlerinin çeşitleri, unsurları, şartları bağlamında hukuki rejimini inceleyebilmeli

5. İdarenin yürüttüğü kamu hizmeti ve kolluk faaliyetlerinin içeriğini , temel ilkelerini, uygulama alanlarını ve uygulama şartlarını ana hatlarıyla belirtebilmeli

6. İdarenin kamu yararına yönelik faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu kamu görevlileri ve kamu mallarını analiz edebilmeli

7. İdarenin faaliyetleri sonucu bireylere verdiği zararlardan dolayı sorumluluğunu tespit edebilmeli

8. İdarenin yargı dışı siyasi, idari- bağımsız kurullar aracılığıyla denetlenmesini ortaya koyabilmeli

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 2 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yönetim hukukunun konusu, İdare`nin Yürütme organı içindeki yeri ve fonksiyonu
2. Hafta İdari fonksiyonun amacı ve özellikleri, Anayasa ve idare; İdareye hâkim olan anayasal ilkeler
3. Hafta İdareye hâkim olan anayasal ilkeler: Hiyerarşi ve idari vesayet
4. Hafta Yönetim hukukunun doğuşu ve gelişimi, düzenleme alanı
5. Hafta Bireysel İdari İşlemler
6. Hafta İdari Kararların alınmasında görev ve yetki kuralları sakatlık halleri
7. Hafta İdarenin yetkileri Kamu hizmetleri, tanımı, kurulması ve ölçütleri ilkeler görülme usulleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İdarenin sorumluluğu, koşulları ve türleri
10. Hafta İdare teşkilatı ve personeli
11. Hafta Merkezi idarenin başkent ve taşra örgütü
12. Hafta Mahalli İdareler -Hizmet yerinden yönetim kuruluşları
13. Hafta Kamu görevlileri ve disiplin hukuku
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY01 2 2 2 2 2
PY2) PY02 5 5 5 5 5
PY3) PY03 2 2 2 2 2
PY4) PY04 2 2 2 2 2
PY5) PY05 2 2 2 2 2
PY6) PY06 2 2 2 2 2
PY7) PY07 2 2 2 2 2
PY8) PY08 2 2 2 2 2
PY9) PY09 4 4 4 4 4
PY10) PY10 2 2 2 2 2
PY11) PY11 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 0 1 3
Sunum / Seminer hazırlama 1 9 0 9
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri