AMY 103

Anayasa Hukuku

Dersin Adı: AMY 103 Anayasa Hukuku
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Hukukun Temel Kavramları
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Ekin Alioğlu
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım-Tartışma-Pratik Olay Çözümleme
Önerilen Ders Kitabı Anayasa Hukukuna Giriş ve Türk Anayasa Hukuku (Kemal Gözler, Ekin Yayınevi)
Yardımcı Ders Kitabı Themis Anayasa Hukuku (Tamer Bozkurt)
Dersin Amacı İnsan hakları ve toplum yapısı içindeki yerinin Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde öğrenciye anlatılmasıdır.
Dersin Özeti

Tanımı, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemler, yürürlükteki insan hakları standartları, ülkemizin de taraf olduğu, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerinin ilgili maddeleri, usul hukuku, güvenlik sektöründe insan hakları ve ihlalleri. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Hukuk tanımını ve türlerini bilir

2. Hak arama ve dava sürecini bilir

3. İnsan hakkı kavramın bilir

4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru sürecini bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 2 10
Proje/Sunum/Seminer 2 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Anayasa Hukukunun tanımı,konusu, çeşitleri, Anayasalcılık hareketleri,Anayasaların yapılması ve değiştirilme usulleri, devlet şekilleri
2. Hafta Hükümet Sistemleri Tasnifleri, Kuvvetler Birliği ve Ayrılığına göre Şekillenen Hükmet Modelleri ve Dünyadaki Örnekleri,Türk Anayasa Hukukuna Başlangıç
3. Hafta 1876 Kanuni Esasisi ve 1909 Yılı Değişiklikleri,1921 Anayasası ve 1923 Yılı Değişiklikleri, 1924 Anayasası Hükümleri ve 1928 ile 1937 Yılı Değişiklikleri
4. Hafta 1961 Anayasası Hükümleri, 1971 ve 1973 Yılında Yapılmış Olan Anayasa Değişiklikleri, 1982 Anayasasının hazırlanışı ve 1961 yılı ile olan Benzerlikleri,1982 Anayasasının Temel Özellikleri ve Barındırdığı Temel İlkeleri
5. Hafta 1982 Anayasasının hazırlanışı 1961 Anayasası ile olan benzerlikleri ve Anayasanın temel özellik ve ilkeleri
6. Hafta Temel Haklar ve Hürriyetlerin sınıflandırılması, Olağan ve Olağanüstü dönemlerde temel hakların sınırlandırılma şekilleri
7. Hafta Cumhuriyetin temel organlarına genel bir bakış,TBMM Üyelerinin seçimi, hukuki statüleri,seçim ilkeleri,Yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu
8. Hafta TBMM`nin çalışma düzeni ve iç yapısı, TBMM`nin görev ve yetkileri ile hükümetin denetlenme yolları
9. Hafta Yürütme organına genel bir bakış,Cumhurbaşkanının seçimi, görev ve yetkileri ile sorumluluğu
10. Hafta Başbakanlık makamı ile Bakanlar Kurulunun kuruluşu,göreve gelişi, Geçici Bakanlar Kurulu ile Sorumluluk Prensibleri
11. Hafta Yürütme organının düzenleyici işlemler bağlamında K.H.K, Tüzük, Yönetmelik ve Adsız diğer düzenleyici işlemlerin tanımlanması, Olağanüstü yönetim usulleri
12. Hafta Türkiye` de yargı kolları ve Yargıya hakim olan Temel İlkeler,HSYK`nın yapısı
13. Hafta Anayasa Yargısı,kuruluşu ile Anayasa Mahkemesinin görevleri, denetim şekilleri
14. Hafta Anayasa Değişikliklerinin Yapılı Usulü ve Denetimi, 1982 Anayasası Döneminde günümüze kadar yapılmış olan değişikliklerin incelenmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 10 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 20 0 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 0 9
Toplam İş Yükü (Saat) 144
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri