AMY 102

Medeni Hukuk II

Dersin Adı: AMY 102 Medeni Hukuk II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Ekin Alioğlu
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Medeni Hukuk, Turgut Akıntürk, Beta Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı İnsan Hakları ve Vatandaşlık Yasemin Karaman Kepenekci
Dersin Amacı İnsan hakları ve toplum yapısı içindeki yerinin Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde öğrenciye anlatılmasıdır.
Dersin Özeti

Tanımı, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemler, yürürlükteki insan hakları standartları, ülkemizin de taraf olduğu, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerinin ilgili maddeleri, usul hukuku, güvenlik sektöründe insan hakları ve ihlalleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Hukuk tanımını ve türlerini bilir

2. Hak arama ve dava sürecini bilir

3. İnsan hakkı kavramın bilir

4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru sürecini bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 2 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Genel olarak miras hukuku ve miras hukukunun temel kavramları(muris,tereke,mirasçı)
2. Hafta Yasal mirasçılar,atanmış mirasçılar,ölüme bağlı tasarruflar(vasiyetnameler-miras sözleşmeleri)
3. Hafta Mirasın açılması ve mirasın kazanılması
4. Hafta Mirasın paylaşılması,miras ortaklığı,mirasçıların sorumluluğu,paylaşma davası ve paylaşmanın yapılış şekli
5. Hafta Kan hısımlarının mirasçılığı,birinci-ikinci-üçüncü dereceden mirasçılar,sağ kalan eşin,devletin ve evlatlığın mirasçılığı
6. Hafta Eşya hukuku, ayni haklar,mülkiyet ve sınırlı ayni haklar
7. Hafta Genel olarak zilyetlik kavramı, unsurları ve türleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Zilyetliğin kazanılması ve kaybedilmesi; Aslen kazanma, Devren kazanma, Zilyetliğin devri
10. Hafta Teslimle devir, teslimsiz devir,kısa elden kazanma,hükmen teslim,zilyetliğin havalesi,senetlerin teslimi,mirasla kazanma
11. Hafta Zilyetliğin korunması,Zilyetlik davaları,taşınır davası
12. Hafta Tapu sicili, buna bağlı ana siciller ve yardımcı siciller
13. Hafta tapu siciline egemen olan ilkeler; tescil, açıklık, güven, devletin sorumluluğu ilkeleri
14. Hafta Tapu siciline yapılan işlemler; kayıt,tescil, şerh, beyan
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 3 3 3 3 3
PY2) 3 3 3 3 3
PY3) 2 2 2 2 2
PY4) 4 4 4 4 4
PY5) 2 2 2 2 2
PY6) 3 3 3 3 3
PY7) 4 4 4 4 4
PY8) 3 3 3 3 3
PY9) 3 3 3 3 3
PY10) 2 2 2 2 2
PY11) 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 10 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 0 20 40
Kısa Sınavlar 1 0 5 5
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri