ADS 213

İşletme Yönetimi

Dersin Adı: ADS 213 İşletme Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör.Güneşhan SALİHOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Akdemir, Ali, İşletmeciliğin Temel Bilgileri, Ekin Yay., Ankara, 2009. 2.Eren, Erol, Yönetim ve Organizasyon, Beta Yay., İstanbul, 1993.
Yardımcı Ders Kitabı 3.Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Beta Yay., İstanbul, 2003
Dersin Amacı İşletme kavramı, kritik öğeleri ve ağırlıklı kavramlar konusunda bilgi sahibi olabilmektir.
Dersin Özeti

Dersin tanıtımı,İşleme, işlemeciliğin kritik öğeleri, Girişimcilik ve girişimcilik kültürü, İşlemeciliğin kronolojik trendi, İşletmeciliğin diğer disiplinlerle bağlantısı,İşletmelerde çevre,Rasyonelleşme ilkeleri,İşletmelerin amaçları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. İşletme kavramı, kritik öğeleri ve ağırlıklı kavramlar konusunda bilgi sahibi olabilme

2. İşletmeciliğin kronolojik trendi konusunda bilgi sahibi olabilme

3. İşletmelerin diğer disiplinlerle bağlantısı ve çevre etkileşimi konusunda bilgi sahibi olabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta İşleme, işlemeciliğin kritik öğeleri,
3. Hafta Girişimcilik ve girişimcilik kültürü,
4. Hafta Girişimcilik ve girişimcilik kültürü,
5. Hafta İşlemeciliğin kronolojik trendi
6. Hafta İşlemeciliğin kronolojik trendi
7. Hafta İşletmeciliğin diğer disiplinlerle bağlantısı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İşletmeciliğin diğer disiplinlerle bağlantısı,
10. Hafta İşletmelerde çevre
11. Hafta İşletmelerde çevre,
12. Hafta Rasyonelleşme ilkeleri
13. Hafta Rasyonelleşme ilkeleri
14. Hafta İşletmelerin amaçları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) . Dişlerin anatomik ve morfolojik özelliklerini tartışabilecektir. 2 3 1 4 1
PY2) Genel dental morfolojik kavramları tanımlar 3 2 2 4 1
PY3) Dişlerin bölümlerini, yapılarını ve içeriğini açıklar 2 3 4 1 1
PY4) Ön ve arka grup dişleri birbirinden ayırt ede 1 3 4 4 1
PY5) Ön ve arka grup dişlerin çiğneme sistemindeki işlevlerini yorumla 3 4 3 2 1
PY6) Ön ve arka grup dişlerin morfolojik yapılarını karşılaştırır 2 1 4 3 1
PY7) Dental formül, notasyon kavramı ve notasyon sistemlerini ayırt edebilecektir. 5 4 3 2 1
PY8) Farklı numaralandırma sistemlerini ayırt eder 3 3 2 1 1
PY9) Dental ark, dentisyon ve dişlenme kavramlarını özetler. 1 1 1 1 1
PY10) Daimi ve süt dişlenme arasındaki farkları örnekler 1 1 1 1 1
PY11) Daimi ve süt dişlenme paternlerini ve sürme zamanlarını aktarır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 0 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 0 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 0 12
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri