ADS 210

İşletme Yönetimi II

Dersin Adı: ADS 210 İşletme Yönetimi II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Güneşhan SALİHOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Akdemir, Ali, İşletmeciliğin Temel Bilgileri, Ekin Yay., Ankara, 2009. 2.Eren, Erol, Yönetim ve Organizasyon, Beta Yay., İstanbul, 1993.
Yardımcı Ders Kitabı 3.Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Beta Yay., İstanbul, 2003.
Dersin Amacı
Dersin Özeti

Bu dersin sonunda öğrenciler,

Kişileri işletme kurmaya yönlendiren faktörler, işletmeciliğe başlangıç faaliyetleri, İşletmelerin kuruluş şekilleri, İşletmelerde işbirliği şekilleri, Yönetim fonksiyonu, Üretim ve pazarlama fonksiyonu, Finans, halkla ilişkiler ve insan kaynakları fonksiyonları, Finans, halkla ilişkiler ve insan kaynakları fonksiyonları Ar-Ge ve örgüt geliştirme fonksiyonları, Ar-Ge ve örgüt geliştirme fonksiyonları

Dersin Öğrenim Çıktıları

OPT 209 dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler:

1. Kişileri işletme kurmaya yönlendiren faktörler, işletmeciliğe başlangıç faaliyetleri konularında bilgi sahibi olabilme

2. İşletmelerin sınıflandırılması konusunda bilgi sahibi olabilme

3. İşletmelerin kuruluş şekilleri konusunda bilgi sahibi olabilme

4. İşletme işlevleri konusunda bilgi sahibi olabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta Kişileri işletme kurmaya yönlendiren faktörler, işletmeciliğe başlangıç faaliyetleri
3. Hafta İşletmelerin kuruluş şekilleri
4. Hafta İşletmelerin kuruluş şekilleri
5. Hafta İşletmelerde işbirliği şekilleri
6. Hafta İşletmelerde işbirliği şekilleri
7. Hafta Yönetim fonksiyonu
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yönetim fonksiyonu
10. Hafta Üretim ve pazarlama fonksiyonu
11. Hafta Finans, halkla ilişkiler ve insan kaynakları fonksiyonları
12. Hafta Finans, halkla ilişkiler ve insan kaynakları fonksiyonları
13. Hafta Ar-Ge ve örgüt geliştirme fonksiyonları,
14. Hafta Ar-Ge ve örgüt geliştirme fonksiyonları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Dişlerin anatomik ve morfolojik özelliklerini tartışabilecektir. 2 3 1 1 1
PY2) Genel dental morfolojik kavramları tanımlar 1 5 3 1 1
PY3) Dişlerin bölümlerini, yapılarını ve içeriğini açıklar 3 2 3 1 1
PY4) Ön ve arka grup dişleri birbirinden ayırt ede 1 4 2 5 1
PY5) Ön ve arka grup dişlerin çiğneme sistemindeki işlevlerini yorumla 1 2 3 5 1
PY6) Ön ve arka grup dişlerin morfolojik yapılarını karşılaştırır 1 2 3 3 1
PY7) Dental formül, notasyon kavramı ve notasyon sistemlerini ayırt edebilecektir. 4 2 3 3 1
PY8) Farklı numaralandırma sistemlerini ayırt eder 2 4 4 4 1
PY9) Dental ark, dentisyon ve dişlenme kavramlarını özetler. 1 3 4 1 1
PY10) Daimi ve süt dişlenme arasındaki farkları örnekler 2 4 4 3 1
PY11) Daimi ve süt dişlenme paternlerini ve sürme zamanlarını aktarır. 3 4 2 3 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri