ADS 204

Klinik Çalışma Yöntemleri III

Dersin Adı: ADS 204 Klinik Çalışma Yöntemleri III
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 4
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dt.Önder TAŞAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı klinik çalışma yöntemleri
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı
Dersin Özeti

Diş hekimliği kliniğinde hasta için uygulanacak tüm yöntemleri bilir

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci;

1.Hasta kabulü yapar.

2.Hastayı muayene için uygun şartlara hazırlar

3.Tedavi sürecinde hekime yardımcı olur.

4.Hekim tarafından istenilen malzeme ve gereçleri hazırlar

5. Ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak her türlü donanıma sahip olur.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak her türlü donanıma sahip olmak için uygulamalar yapar
2. Hafta Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak her türlü donanıma sahip olmak için uygulamalar yapar
3. Hafta Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak her türlü donanıma sahip olmak için uygulamalar yapar
4. Hafta Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak her türlü donanıma sahip olmak için uygulamalar yapar
5. Hafta Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak her türlü donanıma sahip olmak için uygulamalar yapar
6. Hafta Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak her türlü donanıma sahip olmak için uygulamalar yapar
7. Hafta Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak her türlü donanıma sahip olmak için uygulamalar yapar
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak her türlü donanıma sahip olmak için uygulamalar yapar
10. Hafta Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak her türlü donanıma sahip olmak için uygulamalar yapar
11. Hafta Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak her türlü donanıma sahip olmak için uygulamalar yapar
12. Hafta Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak her türlü donanıma sahip olmak için uygulamalar yapar
13. Hafta Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak her türlü donanıma sahip olmak için uygulamalar yapar
14. Hafta Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak her türlü donanıma sahip olmak için uygulamalar yapar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 4 2 3 4 1
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 3 2 4 5 1
PY3) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak 3 2 4 5 4
PY4) Ağız ve Diş Sağlığı alanındaki temel kavramları anlama, Ağız ve Diş Sağlığı alanında kullanılan çağdaş yöntem ve teknolojileri kullanacak bilgi ve beceriye sahip olma 2 4 1 3 5
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek 2 4 5 4 3
PY6) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek 3 3 4 2 3
PY7) . Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır 3 4 5 3 4
PY8) İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir 2 3 5 1 2
PY9) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 4 2 1 2 3
PY10) Mesleğin gerektirdiği değişim ve gelişimleri takip etmek. 1 2 2 3 5
PY11) Alan il ilgili belirli tecrübe kazanmak. 4 3 3 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri