ADS 203

Ağız ve Diş Sağlığında Radyoloji

Dersin Adı: ADS 203 Ağız ve Diş Sağlığında Radyoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dt.Öner ZENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ağız ve Diş Sağlığında Radyoloji
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin kapsamında, diş hekimliği radyolojisi, tanı amaçlı uygulanan ileri radyografi yöntemleri anlatılmaktadır ve klinik açıdan yorumlanması hakkında eğitim verilmektedir.
Dersin Özeti

Bu dersin kapsamında, diş hekimliği radyolojisi, tanı amaçlı uygulanan ileri radyografi yöntemleri anlatılmaktadır ve klinik açıdan yorumlanması hakkında eğitim verilmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Tedavide radyolojik terimlerini bilir

2. Diş radyografik yöntemlerini bilir

3. Diş radyografisinin yorumlanmasında bilgi sahibidir.

4.Röntgen makinasını kullanabilmeyi öğrenir.

5.Radyolojik terimleri öğrnir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ağız ve Diş Radyolojisi
2. Hafta Ağız ve Diş Radyolojisi
3. Hafta Ağız ve Diş Radyolojisi
4. Hafta Ağız ve Diş Radyolojisi
5. Hafta Tanı amaçlı uygulanan ileri radyografi yöntemleri
6. Hafta Tanı amaçlı uygulanan ileri radyografi yöntemleri
7. Hafta Tanı amaçlı uygulanan ileri radyografi yöntemleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Tanı amaçlı uygulanan ileri radyografi yöntemleri
10. Hafta Tanı amaçlı uygulanan ileri radyografi yöntemleri
11. Hafta Radyografilerin yorumlanması
12. Hafta Radyografilerin yorumlanması
13. Hafta Radyografilerin yorumlanması
14. Hafta Radyografilerin yorumlanması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 5 2 2 2 3
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 1 2 3 3 3
PY3) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak 4 3 2 2 4
PY4) Ağız ve Diş Sağlığı alanındaki temel kavramları anlama, Ağız ve Diş Sağlığı alanında kullanılan çağdaş yöntem ve teknolojileri kullanacak bilgi ve beceriye sahip olma 4 4 4 5 1
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek 5 3 3 3 4
PY6) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek 2 1 3 4 3
PY7) . Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır 2 3 4 4 5
PY8) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek 1 2 3 3 5
PY9) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 4 4 5 2 5
PY10) Mesleğin gerektirdiği değişim ve gelişimleri takip etmek. 4 1 4 2 3
PY11) Alan il ilgili belirli tecrübe kazanmak. 1 5 3 4 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri