ADS 110

Endodontide Klinik Yardımcılığı

Dersin Adı: ADS 110 Endodontide Klinik Yardımcılığı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dt. Sezer ATAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Pedodontide Klinik Yardımcılığı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu ders pedodontik diş tedavisinde kliniğinde muayene öncesinde hekimin ihtiyacı olan ortam ve şartların hazırlanmasını öğretmeyi ve muayene ve rehabilitasyon sırasında hekime gerekli el aletleri ve malzemelerin teminini eğitimini vermeyi amaçlar
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci;

1.Pedodontik el aletlerini tanır.

2.Üniti kullanıma hazırlar.

3.Hastayı muayeneye hazırlar.

4. Rehabilitasyona hazırlar.

5.Hekime yardımcı olur.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Pedodontik Terminoloji
2. Hafta Hasta randevu ve kontrolleri
3. Hafta Sterilizasyon dezenfeksiyon
4. Hafta Muayene seti
5. Hafta El aletleri ve uygulanma alanları
6. Hafta Kanal aletleri ve kanal dezenfeksiyonu
7. Hafta Restoratif materyaller
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Dört elle çalışma tekniği
10. Hafta Endodontik patlar izolasyon ve materyalleri
11. Hafta Endodontik patlar izolasyon ve materyalleri
12. Hafta Hasta kayıt formları
13. Hafta Radyograflar ve çekim teknikleri
14. Hafta Simanlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 2 4 2 3 5
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 1 3 1 5 3
PY3) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak 1 3 2 3 4
PY4) Ağız ve Diş Sağlığı alanındaki temel kavramları anlama, Ağız ve Diş Sağlığı alanında kullanılan çağdaş yöntem ve teknolojileri kullanacak bilgi ve beceriye sahip olma 3 4 5 1 3
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek 4 4 3 5 2
PY6) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek 4 5 2 3 4
PY7) Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek 3 5 3 5 3
PY8) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek 1 4 3 3 1
PY9) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 5 3 4 2 3
PY10) Mesleğin gerektirdiği değişim ve gelişimleri takip etmek. 5 3 3 4 2
PY11) Alan il ilgili belirli tecrübe kazanmak. 3 3 5 1 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri