ADS 119

Ağız Diş Sağlığına Giriş

Dersin Adı: ADS 119 Ağız Diş Sağlığına Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dt.Öner ZENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Mesleki Terminoloji
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrenciler tıp ve diş hekimliği ile ilgili teminolojiyi bilir ve bu bilgilerini uygulayabilir
Dersin Özeti

Giriş, temel tanım ve kavramlar, İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler,Hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve hastalıkların sınıflandırılması, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler, Kökler, Önekler , Sonekler, Hareket sistemine ilişkin terimler, Solunum sistemine ilişkin terimler, Kardiyovasküler sisteme ilişkin terimler, Sindirim sistemine ilişkin terimler; kan ve kan yapıcı organ terimleri, İç salgı ve metabolizma bozukluklarına ilişkin terimler, Ürogenital sistem, doğum ve kadın hastalıklarına ilişkin terimler, Deri ve meme hastalıklarına ilişkin terimler, Göz ve kulağa ilişkin terimler

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci;

 

1.Sistemlere ilişkin tıbbi terimleri ayırt edebilmek

2.İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimleri ayırt edebilmek

3.Hastalıkları tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde sınıflandırabilmek

4.Anatomik, Tanısal, Semptomlara ve Ameliyata İlişkin Tıbbi Terimleri ayırt edebilmek

5.Anatomik, Tanısal, Semptomlara ve Ameliyata İlişkin Tıbbi Terimleri ayırt edebilmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Genel diş hekimliği terminolojisi
2. Hafta Genel diş hekimliği terminolojisi
3. Hafta Diş Hekimliğinde Oral Diagnoz ve radyoloji ile ilgili terminoloji
4. Hafta Diş Hekimliğinde Cerrahi ile ilgili terminoloji
5. Hafta Diş Hekimliğinde Sabit protezle ile ilgili terminoloji
6. Hafta Diş Hekimliğinde Sabit protezle ile ilgili terminoloji
7. Hafta Diş Hekimliğinde Hareketli protez ile ilgili terminoloji
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Diş Hekimliğinde Çene Yüz Protezi ile ilgili terminoloji
10. Hafta Diş Hekimliğinde Konservatif Tedavi ile ilgili terminoloji
11. Hafta Diş Hekimliğinde Endodonti ile ilgili terminoloji
12. Hafta Diş Hekimliğinde Pedodonti ile ilgili terminoloji
13. Hafta Diş Hekimliğinde Ortodonti ile ilgili terminoloji
14. Hafta Diş Hekimliğinde Periodontolojii ile ilgili terminoloji
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir 3 2 5 5 3
PY2) Diş Protez Teknolojisi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır. 2 5 5 4 4
PY3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir 4 4 2 2 1
PY4) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir 4 3 3 2 5
PY5) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 2 2 4 5 5
PY6) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izleyerek mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 5 1 3 2 2
PY7) . Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır 3 3 1 5 4
PY8) İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir 3 4 2 2 1
PY9) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili teknolojiyi ve laboratuar araçlarını kullanır. 2 1 2 4 5
PY10) Mesleğin gerektirdiği değişim ve gelişimleri takip etmek. 3 3 1 4 4
PY11) Alan il ilgili belirli tecrübe kazanmak. 2 2 5 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri