ADS 103

Diş Morfolojisi

Dersin Adı: ADS 103 Diş Morfolojisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dt.Mustafa YILDIZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Diş Morfolojisi
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Daimi dişlerin anatomik ve morfolojik özelliklerini değerlendirmek ve temel manupülasyon becerilerini uygulamaktır.
Dersin Özeti

Genel olarak dişin yapısını, bölümlerini, diş yerlerini,dişlerin isimlerini öğrenerek uygun modellerde gösterilmek.

Dişin yapısını tanımlamak, şekillerini belirlemek

Diş dizimi sırasını saptamak

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Dişlerin anatomik ve morfolojik özelliklerini tartışabilecektir.

2. Genel dental morfolojik kavramları tanımlar.

3. Dişlerin bölümlerini, yapılarını ve içeriğini açıklar.

4. Ön ve arka grup dişleri birbirinden ayırt eder.

5. Ön ve arka grup dişlerin çiğneme sistemindeki işlevlerini yorumlar.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dental Anatomiye Giriş ve Terminoloji
2. Hafta Dental Formül, Notasyon Kavramı ve Notasyon Sistemleri
3. Hafta Dişin Bölümleri ve Dokuları
4. Hafta Diş Grupları, Yüzeyleri ve Kenarları Diş Kenarları ve Açıları
5. Hafta Anatomik Kron Morfolojisi
6. Hafta Üst santral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst lateral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst kanin dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
7. Hafta Üst santral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst lateral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst kanin dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Üst 1. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst 2. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
10. Hafta Üst 1. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Üst 2.ve 3. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
11. Hafta Alt santral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt lateral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt kanin dişinin dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
12. Hafta Alt santral kesici dişinin morfolojik ve anatomik
13. Hafta Alt 1. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt 2. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
14. Hafta Alt 1. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri Alt 2.ve 3. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik öze
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 3 4 2 3 5
PY2) Diş Protez Teknolojisi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır. 3 4 3 2 5
PY3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 3 4 3 3 2
PY4) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 5 5 4 3 3
PY5) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 4 2 2 4 4
PY6) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izleyerek mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 3 2 2 3 4
PY7) Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır. 5 4 4 3 2
PY8) İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 3 4 4 5 2
PY9) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili teknolojiyi ve laboratuar araçlarını kullanır. 2 3 3 4 4
PY10) Mesleğin gerektirdiği değişim ve gelişimleri takip etmek. 1 2 4 5 3
PY11) Alan il ilgili belirli tecrübe kazanmak. 1 4 4 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 52
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 8 0 3 24
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 121
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri