ADS 101

Temel Mikrobiyoloji

Dersin Adı: ADS 101 Temel Mikrobiyoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Arif AKSOY
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Temel Mikrobiyloji
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Öğrenci patojenik mikroorganizmalarının fizyolojik ve patojenik görünümlerini, epidemiyolojilerini,patojenleri ve infeksiyon kontrolünü öğrenir.
Dersin Özeti

Mikroorganizma fizyolojisi, Mikroorganizmaların bulaşma yollarını belirler ve önlemler alarak hastalık etmenlerinden korunur. Bakteri,virüs,alg terimlerini öğrenerek bu yapılar arasındaki farkları tanımlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Temel bilgilerini Ağız ve diş sağlığında kullanması

2.Hastalardan klinik örneklerin alınması

3.İmmun sistemin savunma mekanizmaları

4.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri.

5.Mikroorganizmaların hastalık yapma mekanizmaları

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 1
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1
Proje/Sunum/Seminer 4
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mikroorganizma morfolojisi, Mikroorganizma genetiği
2. Hafta Mikroorganizma fizyolojisi, Mikroorganizmaların bulaşma yolları
3. Hafta Mikroorganizma kontrol yöntemleri, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları
4. Hafta Mikroorganizmaların immünolojik özellikleri, Konağın immünolojik özellikleri
5. Hafta Konağın nonspesifik ve spesifik savunma mekanizmaları
6. Hafta Hipersensitibilite, İmmün yetmezlik, Kanser immünitesi, Aşılar ve bağışık serumlar
7. Hafta Laboratuvarlarda genel prensipler, Klinik mikrobiyoloji laboratuvar yöntemleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Bakteriler ve enfeksiyon yapma özellikleri
10. Hafta Önemli bakteriyel enfeksiyonlar
11. Hafta Virüsler ve enfeksiyon yapma özellikleri
12. Hafta Önemli viral enfeksiyonlar
13. Hafta Mantar ve parazitlerin enfeksiyon yapma özellikleri
14. Hafta Hastane enfeksiyonları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında, temel düzeyde bilgiye , değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 2 4 3 2
PY2) Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır. 2 2 2 1 5
PY3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 2 4 5 3 3
PY4) Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanı ile ilgili terimleri açıklar. 2 2 2 2 3
PY5) Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında temel düzeyde uygulamalı bilgiye sahiptir. 4 3 3 3 4
PY6) Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanı ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olur. 2 1 1 2 2
PY7) Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır. 4 4 5 3 3
PY8) İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 3 4 3 2 3
PY9) Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı haberleşme yöntemlerini kullanarak iletişim kurar. 2 3 3 3 3
PY10) Mesleğin gerektirdiği değişim ve gelişimleri takip etmek. 2 2 3 4 4
PY11) Alan il ilgili belirli tecrübe kazanmak. 3 1 4 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 10 3 30
Uygulamalı Ders 4 0 5 20
Ödevler 6 3 18
Sunum / Seminer hazırlama 8 2 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 2 20
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 6
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 9
Toplam İş Yükü (Saat) 119
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri