ADA 230

Çevre Sağlığı

Dersin Adı: ADA 230 Çevre Sağlığı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör.Seda BAĞBANCI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı çevre yönetmeliği
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak
Dersin Özeti

Çevre ve insan sağlığı koruma kurallarına uymak

Dersin Öğrenim Çıktıları

1- Çevre Yönetmelik Bilgisi 

2- Çevre Yönetmelik Bilgisi

3- Çevre Yönetmelik Bilgisi

4- Risk Analizi

5- Risk Analizi

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çevre Yönetmelik Bilgisi
2. Hafta Çevre Yönetmelik Bilgisi
3. Hafta Risk Analizi
4. Hafta Risk Analizi
5. Hafta Atık Depolama
6. Hafta Atık Depolama
7. Hafta Kişisel Korunma Önlemleri
8. Hafta ara sınav
9. Hafta Kişisel Korunma Önlemleri
10. Hafta Kişisel Korunma Önlemleri
11. Hafta Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Yönetmeliği
12. Hafta Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Yönetmeliği
13. Hafta Gürültü ve titreşim
14. Hafta Küresel ısınma ve etkileri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ekosistem ve elemanları ile ilgili (su, toprak, hava) bilgi sahibi olmak. 1 1 1 1 1
PY2) Çevre kirliliği, ölçüm ve arıtım yöntemleriyle ilgili bilgi sahibi olmak. 1 1 1 1 1
PY3) Alanı ile ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi ve yorumlama yeteneğine sahip olmak. 1 1 1 1 1
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 1 1 1 1 1
PY5) Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak. 1 1 1 1 1
PY6) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. 1 1 1 1 1
PY7) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 1 1 1 1 1
PY8) Kendini ve çalışmalarını doğru ifade edecek düzeyde dilbilgisine sahip olmak. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 1 1 1 1 1
PY10) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak. 1 1 1 1 1
PY11) Yönetsel becerilerde (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb.), girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sağlamak 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 0 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 15 0 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 24 0 24
Ara Sınavlar 1 15 0 15
Yari Yılsonu sınavı 1 30 0 30
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri