ADA 213

İlk Yardımda Temel Bilgiler

Dersin Adı: ADA 213 İlk Yardımda Temel Bilgiler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Arif AKSOY
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İLK YARDIMDA TEMEL BİLGİLER
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve hasta/yaralı taşıma teknikleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak. .
Dersin Özeti

Birincil ve ikincil değerlendirme
-Yetişkinlerde temel yaşam desteği
-Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği
-Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım
-Dış ve iç kanamalar
-Yara ve yara çeşitleri
-Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım 
-Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım
-Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım
-Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım
-Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar
-yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım
-Acil taşıma teknikleri
-Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri
-Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci;

 

1.İlk yardımın temel ilkelerini uygulamak

2.Temel yaşam desteği sağlamak

3.Yaralanmalarda ilk yardım uygulamak

4.Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamak

5.Diğer acil durumlarda ilk yardım uygulamak

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İlk yardımın temel uygulamaları
2. Hafta Birinci ve ikinci değerlendirme
3. Hafta Yetişkinlerde, çocuklarda ve bebekte temel yaşam desteği
4. Hafta Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım
5. Hafta Dış ve iç kanamalar
6. Hafta Dış ve iç kanamalar
7. Hafta Yara ve yara çeşitleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım
10. Hafta Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım
11. Hafta Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım
12. Hafta Sivil savunma
13. Hafta Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım
14. Hafta Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşımaAcil taşıma teknikleri ve Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir 4 4 3 3 1
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır. 2 4 5 2 1
PY3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir 2 4 2 3 2
PY4) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir 1 3 3 4 4
PY5) Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 3 4 3 3 3
PY6) Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izleyerek mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 4 3 5 2 1
PY7) Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır 3 2 3 5 4
PY8) İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir 2 3 4 5 1
PY9) Alanı ile ilgili teknolojiyi ve teknikleri kullanır. 1 3 5 3 2
PY10) Mesleğin gerektirdiği değişim ve gelişimleri takip etmek. 1 2 3 5 1
PY11) Alan il ilgili belirli tecrübe kazanmak. 5 4 1 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 0 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 1 0 14
Kısa Sınavlar 0 0 0 15
Ara Sınavlar 1 9 0 9
Yari Yılsonu sınavı 1 10 0 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri