ADA 212

Afet Planlama ve Acil Durum Mevzuatı

Dersin Adı: ADA 212 Afet Planlama ve Acil Durum Mevzuatı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör.Seda BAĞBANCI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Mevzuat
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Acil durum ve afet yönetimi mevzuatı ve iş yaşamı ile ilgili konularda hukuki kavramları kullanma becerisi kazanmak
Dersin Özeti

Sosyal düzen kuralları ve hukuk kuralları.Kaynak ve hukuk kurallarının sınıflandırılması.Anayasal ilkeleri ve temel hak ve sorumlulukları.Özel hukuk ve kamu hukuku, şube, normlar, hiyerarşi ayırt.Acil durum ve afet yönetimi ile ilgili temel yasal düzenlemeler.Acil durum ve afet yönetimi ile ilgili kanunlar.Acil durum ve afet yönetimi ile ilgili Düzenlemeler.Acil durum ve afet yönetimi ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu Kararnamesi ve yönetmelikler.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1-Hukuk bilgisi kazandırmak

2-Acil durum ve afet yönetimi mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak

3-Hukuki kuralları öğrenmek

4-Sosyal düzen kuralları ve hukuk kuralları öğrenmek.

5-Acil durum ve afet yönetimi ile ilgili kanunları öğrenmek.

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.
2. Hafta 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun.
3. Hafta 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun
4. Hafta 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu
5. Hafta 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
6. Hafta 4539 sayılı Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun
7. Hafta Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
10. Hafta Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
11. Hafta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
12. Hafta Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik.
13. Hafta Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmelik ..
14. Hafta Bakanlar kurulu kararları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 0 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 0 12
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri