ADA 211

Olağandışı Durumlarda Acil Yardım

Dersin Adı: ADA 211 Olağandışı Durumlarda Acil Yardım
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör.Seda BAĞBANCI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Proje, Uygulamalı ders anlatımı
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Afetlerde acil sağlık hizmetleri KBRN tehlikelerde acil yardım, çevresel acillerde acil yardım yeterliliklerini kazandırmaktır.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Olay yeri yönetimi
2. Hafta Triaj kuralları
3. Hafta Trafik kazalarında kurtarma
4. Hafta Kurtarma önceliği ve Rentek manevrası
5. Hafta Suda kurtarma
6. Hafta Yangında kurtarma
7. Hafta Enkazda kurtarma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Acil taşıma teknikleri
10. Hafta Sedyeler
11. Hafta Sedye ile hasta taşıma
12. Hafta Özel durumlarda taşıma
13. Hafta Olağan dışı durumlarda acil yardım
14. Hafta Acil yardım teknikleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Acil Durum ve Afet Yönetimi konusunda öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmesi 1 1 1 1 1
PY2) Acil Durum ve Afet Yönetimine ilişkin özel sorunlarla ilgili temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapabilmesi 1 1 1 1 1
PY3) Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY4) Acil durum ve afet yönetimi alanında gerekli duyarlılığa sahip olma ve bu alanlarda öncü olabilme 1 1 1 1 1
PY5) Beklenmedik acil durumlar karşısında problemi tanımlama 1 1 1 1 1
PY6) Gerekli birimlerle koordinasyonu sağlama, sorunu ivedilikle 4 6 çözebilme ve olası diğer sorunlara karşı önlem alabilme 1 1 1 1 1
PY7) Alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olabilme 1 1 1 1 1
PY8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme, 1 1 1 1 1
PY9) Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yeteneğine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY10) Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; 1 1 1 1 1
PY11) Acil Durum ve Afet 4 10 Yönetimine ilişkin problemlere çözüm üretebilme becerisini kazanabilme 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 14 1 2 42
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 0 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 0 6
Yari Yılsonu sınavı 1 11 0 11
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri