ADA 207

İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği

Dersin Adı: ADA 207 İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Celal BİLGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı
Dersin Özeti

Yangın Müdahale Kavramı; Karargah çalışmaları (Yerleşim birimine ulaşım planlaması ve risk belirlemesi, Araç, gereç, malzeme ve personelin hazırlığı, İhbar (çağrı) değerlendirmesi, Ekiplerin teşkili ve görev tanımı); Güç sevki ve ulaşım (yangına hareket); Olay yeri çalışmaları (Araştıma, Yangın merkezinin bulunması, Risk değerlendirmesi, Çevre güvenliği); Müdahaleye hazırlık (Strateji, Güvenlik ve yangın yeri tehlikeleri, Ekiplerin yerleşimi, Ekiplerin organizasyonu); Müdahale teknikleri (Binaya giriş, Kurtarma, Kontrol altına alma, Söndürme, Soğutma); Su temini; Yangın Müdahale tatbikatları

Dersin Öğrenim Çıktıları

Yangın söndürme işlemi yapıldıktan sonra yangın yerini emniyete almayı öğrenebilme, Zorla giriş alet çeşitlerini öğrenebilme, İtfaiyecilikte emir komuta sisteminin kurulmasındaki temel ilkeleri öğrenebilme,Yangın ihbarının alınmasını öğrenebilme,Olaya müdahale eden ekiplerin görevlerini öğrenebilme,İtfaiyecilikte organizasyon ilkelerini öğrenebilme,Kişisel koruyucu ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olup kullanabilme, İtfaiyecilikte emniyet kontrolünü sağlayabilme,

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Genel afet bilgisi ve afetlerden korunma kültürü kavramlarının tanıtılması.
2. Hafta Yangın Güvenliği nedir?
3. Hafta Yangın Güvenliği nedir?
4. Hafta Korunma Önlem, Söndürme
5. Hafta Korunma Önlem, Söndürme
6. Hafta İtfaiyenin tarihçesi,
7. Hafta Geçmişteki Durum, Günümüzdeki Durumu
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Dünya Ülkelerindeki Durumu
10. Hafta İtfaiye Organizasyonu, Yerel, Gönüllü, Askeri, Sanayi, Orman , Deniz, Hava.
11. Hafta İtfaiye ve İtfaiyecinin Görevleri
12. Hafta Yangın güvenlik kavramı ve bu doğrultuda sektörün genel tanımlanması.
13. Hafta Çalışma Alanlarının Tanıtılması
14. Hafta Motivasyon
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmeliklerinin ilkelerini öğrenip karşılaşacakları problemlerin çözümünde kullanabilme 1 1 1 1 1
PY2) Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olup, gerekli olan algılama cihazlarını kullanabilmek ve bu maddelerin yangınına uygun söndürücü ile müdahale edebilme 1 1 1 1 1
PY3) Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, 1 1 1 1 1
PY4) Yangınlara müdahale etmek, can kurtarmak ve ilk yardım yapabilmek 1 1 1 1 1
PY5) Afetler sonunda oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak, 1 1 1 1 1
PY6) Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme 1 1 1 1 1
PY7) Mesleki sorumluluk bilinci 1 1 1 1 1
PY8) Etik sorumluluk bilinci 1 1 1 1 1
PY9) İtfaiyecilikte fiziki yeterlilik ve yangın önlemede kullanılan pasif önlemleri çalıştırabilme yeteneğine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY10) İtfaiyecilikte fiziki yeterlilik ve yangın önlemede kullanılan aktif önlemleri çalıştırabilme yeteneğine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY11) Bilgi ve becerilerini sivil savunma ve itfaiye alanında uygulayabilme 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 0 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 13 0 13
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 1 0 14
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 0 15
Yari Yılsonu sınavı 1 20 0 20
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri