ADA 205

Kriminoloji

Dersin Adı: ADA 205 Kriminoloji
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dr. Hüseyin Çetin KETENCİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Temel Kaynaklar - Prof.Dr. Füsun Sokullu Akıncı, Kriminoloji, Beta,2010, ISBN no.978-605-377-348-1
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Suçu ve suç olgusu ile ilgili kişileri, bunlar arasındaki ilişkiyi, sebep sonuç ölçütleri içinde her türlü etken bakımından inceleyen bir bilim dalı olan kriminoloji, suç konusunu incelerken birçok disiplinden faydalanır. Kriminoloji dersi ile amaçlanan, öğrencilerin suçlu insanı, suça iten nedenleri, sosyal yaşamdaki koşulları, failin kişilik yapısını,
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Kriminolojinin temel kavramlarını ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkisini öğrenmek

2. Suç ve suç olgusu ile suçlu arasındaki ilişkiyi farklı ölçütler kullanarak bilimsel açıdan inceleyebilmek

3. Kriminoloji biliminin tarihsel gelişimini anlamak

4. Çeşitli teoriler ışığında suç ve suçluluk arasındaki ilişkiyi ve suçun nedenlerini araştırmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kriminolojinin konusu, tanımı ve önemi.
2. Hafta Kriminolojinin alanı: sapıcı davranışlar ve kriminolojinin diğer bilim dalları ile ilgisi ve ortak yönleri.
3. Hafta Kriminolojik araştırmada metodlar.
4. Hafta Suçu ölçme metodu, suçu faillerin bildirmesi ve dolaylı ölçümlemeler.
5. Hafta Deneysel metod ve olay incelemesi metodu.
6. Hafta Yaşam öyküsü, olaya katılarak gözlem ve izleme metodları.
7. Hafta Kriminolojin tarihsel gelişimi: klasik okul ve klasik okulun bakış açısı.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Pozitivist okulu yaratan ortam ve ilk pozitivist çalışmalar.
10. Hafta Comte ve Pozitivizmin Metodolojisi
11. Hafta Şikago Okulu ve etkileri.
12. Hafta Günümüz kriminolojisine göre suç nedenleri.
13. Hafta Suç Teorileri: biolojik ve psikolojik teoriler
14. Hafta Sosyolojik ve sosyopsikolojik teoriler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması 1 1 1 1 1
PY2) Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması 1 1 1 1 1
PY3) Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması 1 1 1 1 1
PY4) Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması 1 1 1 1 1
PY5) Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması 1 1 1 1 1
PY6) Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması 1 1 1 1 1
PY7) Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması 1 1 1 1 1
PY8) Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması 1 1 1 1 1
PY9) Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması 1 1 1 1 1
PY10) Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması 1 1 1 1 1
PY11) Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 0 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 0 15
Yari Yılsonu sınavı 1 19 0 19
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri