ADA 122

Afet Lojistiği

Dersin Adı: ADA 122 Afet Lojistiği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Seda BAĞBANCI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Lojistik İlkeleri ve Yönetimi, Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Piyasa odaklı toplumda lojistiğin rolüne ilişkin bir anlayış geliştirmek. Lojistiğin başlıca fonsiyonlarının incelenmesi. Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin, önemli güncel konularına ve sorunlarına ilişkin kapsamlı bir analiz ve tartışma fırsatı sağlamak. Lojistik yönetiminde, planlama ve kontrol süreçlerinin detaylarının incelenmesi.
Dersin Özeti

Bu ders, lojistik hizmetlerinin ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimini incelemektedir. Fiziksel dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, envanter yönetimi prensipleri, dağıtım merkezleri ve ambarlama, lojistik maliyet analizleri ve tradeoff, bilgi teknolojileri ve elektronik lojistik üzerinde durulan başlıca konulardır

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 Uluslararası Lojistik İle İlgili Temel Kavramları Tanımak
2 Uluslararası Taşımacılık Sürecinde Yer Alan Kuruluşları Tanımak
3 Teslim Şekillerini Uygulamak
4 Uluslararası Lojistikte Sigortacılık İşlemlerini Uygulamak
5 İşletmelere rekabet avantajı kazandırabilmek için gerekli lojistik ilkelere ilişkin yol, yöntem ve araçlara ilişkin detaylı bilgi elde eder.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Lojistiğin tanımı ve tarihsel gelişimi
2. Hafta Lojistikle ilintili kavramların karşılaştırmalı analizi ve lojistik organizasyon.
3. Hafta Lojistiğin akademik çözümü:Lojistiğin kapsamı,unsurları,prensipleri
4. Hafta Dış kaynak kullanımı , nedenleri , yararları
5. Hafta Afat kurumunun lojistik hizmet satın alma süreçleri
6. Hafta Lojistik maliyet kalemleri ile lojistik sözleşmeleri
7. Hafta Afat yönetimi ve lojistik terimler
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Depolama sistemleri ve afat depoları
10. Hafta Afat hazırlık süreci lojistik faaliyetler
11. Hafta Afet anı müdahale süreci ve lojistik faaliyetler
12. Hafta Afat sonrası müdahale süreci ve lojistik faaliyetler
13. Hafta Karayolu taşımacılığı , Denizyolu taşımacılığı
14. Hafta Demiryolu taşımacılığı , Havayolu taşımacılığı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Yaşamı tehdit eden acil durumlarla baş edebilme yetisini geliştirme 4 4 2 3 3
PY2) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 3 4 3 4 3
PY3) Temel Bilimleri (Matematik, Kimya, Fizyoloji, Anatomi vb.) Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında kullanabilmek 3 3 4 3 4
PY4) Tehlike ve riskleri analiz etme ve yorumlama becerisi 3 4 5 3 3
PY5) Küresel ve yerel ölçekli afetlere duyarlılık 4 5 4 4 2
PY6) Etkin iletişim kurma becerisi ve yabancı dil bilgisi 5 4 3 3 5
PY7) Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve yaratıcılık 3 4 4 5 3
PY8) Bedensel ve ruhsal dayanıklılığın sağlanması 2 3 3 5 4
PY9) Arama- kurtarma çalışmalarının organizasyonu, sevki ve idaresini yapabilmek 4 4 5 2 5
PY10) Afetlerin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlayabilmek için yeterli eğitim düzeyine ulaşmak 4 3 3 3 4
PY11) Acil Yardım ve Afet Yönetiminde rol alan aktörler ve onlar arasındaki işbirliğini kavramak 3 5 5 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 13 0 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 0 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 0 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri