ADA 112

Risk Ve Kriz Yönetimi

Dersin Adı: ADA 112 Risk Ve Kriz Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Seda BAĞBANCI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Proje, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Doğal Afetler Yönüyle Türkiye`de Belediyelerde Kriz Yönetimi - Hikmet Yavaş, Risk Analysis, T. Aven,Wiley,2008.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilere risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramları ve yöntemleri sunmak, risk değerlendirmesi matrisi, hata ağaçları olayları ,istatistiksel modeller ve etki diyagramları gibi risk değerlendirme ve analiz araçlarını tanıtmak , risk ve kriz
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

Dersle ilgili genel tanım ve kavramları tartışabilecektir.

Yaşadığımız coğrafyanın topografik özelliklerini listeleyebilecek.

Afete dönüşen olayların etkilerini örnekleyebilecek.

Topluma dayalı afette risk yönetimi ve afet politikalarını açıklayabilecek.

Kriz durumunda ya da olası bir afet durumuna ilişkin organizasyon ve yönetimi kavrayabilecek.

Toplumun taşıdığı riski tanımlayabilecek.

Afet öncesi ve sonrası girişimleri listeleyebilecek.

Olay kumanda sistemini açıklayabilecek.

Afetlerde tıbbi müdahale ve yaşam kurtaran önlemleri tartışabilecek.çoğul yaralanmalarda uygulanacak temel kuralları, triyajı ve müdahaleyi tasarlayıp, gerekliyse uygulayabilecek

Barınma, gıda ve içecek ihtiyacının ortaya çıktığı olağanüstü durumlarda gerekli girişimleri sıralayabilecek

Yasal dayanaklar ve kriz yönetimi bileşenlerini bilir.

Risk ve kayıp yönetimini, olay kontrolünü bilir.

Kriz yönetiminde teknoloji kullanımını bilir.
İletişim, bilgi yönetimi, lojistik konularını bilir.

Durum değerlendirmesi ve kriz merkezi çalışma esaslarını bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Modern afet yönetim sistemleri
2. Hafta Tehlike, tehlike türleri
3. Hafta Tehlike haritası örnekleri
4. Hafta Belirsizlik, Risk kavramları
5. Hafta Afet ve risk yönetimi
6. Hafta Risk değerlendirme
7. Hafta Risk yönetimi ve Risk yönetim basamakları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Risk azaltma çalışmaları
10. Hafta Krizin özellikleri
11. Hafta Kriz süreci
12. Hafta Kriz dönemi özellikleri
13. Hafta Kriz yönetim süreci
14. Hafta Kriz yönetim süreci
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Risk ve Kriz yönetimi tekniklerini anlayıp uygulayabilecek bilgi ve beceri donanımı edinir. 1 1 1 1 1
PY2) Risk ve Kriz yönetimi gelişimine katkıda bulunacak kuramsal araştırmalar yapabilir. 1 1 1 1 1
PY3) Risk yönetimi ve risk analizi konularında uygulamalı araştırmalar yapabilir. 1 1 1 1 1
PY4) Riski tanımlayabilme, ölçebilme, değerlendirebilir ve yönetebilir. 1 1 1 1 1
PY5) Bir soruna, temel bileşenlerini çıkararak istatistiksel modeller kullanarak çözüm bulur. 1 1 1 1 1
PY6) İstatistik, matematik yazılım paketlerini ve diğer bilgisayar programlama araçlarını etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY7) İlgilenilen herhangi bir konuda veri ve bilgi toplayabilme ve sonuçlar çıkarır. 1 1 1 1 1
PY8) Birey ve takım üyesi olarak etkin çalışır. 1 1 1 1 1
PY9) Risk ve kriz yönetimi alanında belli bir konuda detaylı araştırma yapabilme ve edindiği bilgiyi kullanabilir. 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 0 15
Yari Yılsonu sınavı 1 27 0 27
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri