ADA 110

Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer

Dersin Adı: ADA 110 Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Proje
Önerilen Ders Kitabı FEMA, Radiological Emergency Management - Independent Course.
Yardımcı Ders Kitabı G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, Wiley, 2000.
Dersin Amacı Öğrencilerin kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer tehlikelerde acil yardım uygulayabilmesini sağlamaktır.
Dersin Özeti

KBRN” kimyasal-biyolojik-radyoaktif-nükleer tehlikelere karşı korunma,taşıma ve depolama yöntemlerin öğrenilmesi

 Adı geçen konularla ilgili karşılaşacağı herhangi bir tehlikeli durumda hareket kabiliyetlerini, bilgi ve becerileri artırılması

Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta KBRN ile ilgili kurum ve kuruluşlar
2. Hafta Kitle imha silahları
3. Hafta İkaz ve alarm işaretleri
4. Hafta sığınaklar
5. Hafta KBRN Tehlikelerinde Kişisel Koruma Malzemeleri
6. Hafta Kimyasal Tehlikeler
7. Hafta Kimyasal Tehlikeler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta KBRN Maruziyeti
10. Hafta Dekontaminasyon
11. Hafta Biyolojik Tehlikeler
12. Hafta Biyolojik Tehlikeler
13. Hafta Radyoaktif ve Nükleer Tehlikeler
14. Hafta Radyoaktif ve Nükleer Tehlikeler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme 1 1 1 1 1
PY2) Alan terminolojisini etkin kullanabilme 1 1 1 1 1
PY3) Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranabilme 1 1 1 1 1
PY4) Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim yoluyla aktarabilme 1 1 1 1 1
PY5) Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade edebilme. 1 1 1 1 1
PY6) Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu süreçlere katılabilme. 1 1 1 1 1
PY7) Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme. 1 1 1 1 1
PY8) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme. 1 1 1 1 1
PY9) Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme. 1 1 1 1 1
PY10) Sağlığı koruma ve güvenlik önlemlerini uygulayabilme 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 1 11
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 5 0 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 15 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri