ADA 109

Afet Mekanizması I

Dersin Adı: ADA 109 Afet Mekanizması I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir önlisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Ülkü Binler KERİM
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İlgili Öğretim Üyesi Notları
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Tüm doğal afetleri ve teknolojik afetleri tanıyarak oluşum mekanizmalarının öğrenilmesini sağlamak.
Dersin Özeti

Afetler ve Oluşum mekanizmaları, Örnek uygulamalar ve arazi çalışmaları, Teorik ve uygulamalı olarak afetler, Doğal ve teknolojik afetler hakkında genel bilgiler,  Heyelan, Sel, su baskınları, kaya düşmesi vb. afetlere dair riskler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Afetleri tanımak ve Oluşum mekanizmalarını belirler.

2. Örnek uygulamalar ve arazi çalışmalarını öğrenir.

3.Teorik ve uygulamalı olarak afetleri gözlemler.

4. Doğal ve teknolojik afetler hakkında genel bilgi edinir.

5. Heyelan, Sel, su baskınları, kaya düşmesi vb. afetlere dair risk belirler.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Doğal ve teknolojik afetler hakkında genel bilgi
2. Hafta Heyelanlar ve Genel özellikleri
3. Hafta Heyelanların sınıflandırılması
4. Hafta Heyelan değerlendirmede kullanılan parametreler
5. Hafta Heyelan riskinin belirlenmesi
6. Hafta Dünyada ve Türkiye de meydana gelmiş önemli heyelanlar
7. Hafta Sel/Su Baskınlarının oluşum mekanizması
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kaya Düşmesi nedeni
10. Hafta Kaya Düşmesi oluşma nedenleri
11. Hafta Kaya Düşmesine dair risk belirleme
12. Hafta Kaya düşmesini önleme çalışmaları
13. Hafta Örnek uygulamalar
14. Hafta Örnek uygulamalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Acil durum haberleşme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak 1 1 1 1 1
PY2) Acil durum yönetim evrelerini bilmek 1 1 1 1 1
PY3) Acil durum ve afet esnasında kaynak kullanımını bilmek 1 1 1 1 1
PY4) Örgütsel ve bireyse iletişim kurmak 1 1 1 1 1
PY5) Senaryo hazırlayabilmek 1 1 1 1 1
PY6) Liderlik yapabilmek 1 1 1 1 1
PY7) Karar vermek ve problemi çözmek 1 1 1 1 1
PY8) Acil durumlarda yönetim kaynaklarını kullanabilmek 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki etik ilkelerine uymak 1 1 1 1 1
PY10) Afet ve acil durumlarda asgari standartları bilmek 1 1 1 1 1
PY11) Zarar azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 0 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 1 0 14
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 16 0 16
Yari Yılsonu sınavı 1 20 0 20
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri