ADA 103

Acil Durum Yönetim İlkeleri

Dersin Adı: ADA 103 Acil Durum Yönetim İlkeleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör.Seda BAĞBANCI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Afet ve Acil Durum Yönetimi Saha Uygulamalı Afet Yönetimi ve Acil Durum Metodolojileri, Yazar: Tayfun Özdikmen, Yayınevi : Seçkin Yayıncılık, 2015
Yardımcı Ders Kitabı İlgili ders notları
Dersin Amacı Öğrenciye, acil durum ve afet yönetimi ile ilgili temel bilgiler kazandırmak.
Dersin Özeti

Yangın önleme ve uygulama ,  İlk yardım ve iş hijyeni,Acil durum planı,Afet ve acil durumlarda ortaya çıkacak riskler, Acil durum eylem planı, acil durum istasonları, iş yeri güvenliği.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Acil durum planı hazırlayabilir.

2. Afet ve acil durumlarda ortaya çıkacak risklere ilişkin bilgiye sahiptir.

3. Acil durum ve afetlerde alınması gereken önlemleri bilir ve uygulayabilir.

4. Yangın önleme ve uygulama işlemlerini yürütebilirler.

5. İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Afetler ve tanımları
2. Hafta Acil durumun tanımı ve planların hazırlanması
3. Hafta Acil durum müdahale ekibi görev ve sorumlulukları
4. Hafta Acil durum işleyişi
5. Hafta Acil durum eylem planı organizasyonu
6. Hafta Acil durum istasyonları
7. Hafta Risk değerlendirme çalışması
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Küçük çaplı yangınlara müdahale
10. Hafta Terör amaçlı bombalı saldırı
11. Hafta Acil tıbbi müdahaleler
12. Hafta Tehlikeli kimyasallar ile çalışma
13. Hafta İş yeri güvenliği
14. Hafta Afetlerde adli süreç ve kurbanların kimliklendirmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmeliklerinin ilkelerini öğrenip karşılaşacakları problemlerin çözümünde kullanabilme 1 1 1 1 1
PY2) Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte yangın kimyasını öğrenip ve teorileri ile ilgili açıklamaları yapıp problemleri çözebilme 1 1 1 1 1
PY3) Hava tenefüs cihazlarının özelliklerini hakkıında bilgi sahibi olup, kullanılmasını ve bakımını yapabilme 1 1 1 1 1
PY4) İş güvenliği yasa ve yönetmelikleri ile iletişim teknolojilerini takip edebilme 1 1 1 1 1
PY5) İnceleme yöntemlerinde kullanılacak sunu, deney raporu ve proje hazırlayabilme 1 1 1 1 1
PY6) Gelişen teknolojiye göre üretilen yapılar ve yapı teknolojilerini takip edebilme, yangın ve depremsellik açısından irdelenmesi hususunu öğrenebilme 1 1 1 1 1
PY7) İtfaiyeciliğin bağlayıcı kanun, yönetmelik ve yönergelerini takip edebilme ve gelişen teknolojiye uygunluk sağlayabilmesi için yenilikler önermeyi öğrenebilme 1 1 1 1 1
PY8) Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olup, gerekli olan algılama cihazlarını kullanabilmek ve bu maddelerin yangınına uygun söndürücü ile müdahale edebilme 1 1 1 1 1
PY9) İtfaiyecilikte yangın söndürdükten sonra genel araştırma ve inceleme yapılması ve yangın raporunun hazırlanmasını öğrenebilme 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 0 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 0 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 0 12
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri