Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyeleri

 

Prof. Dr. Aşkın ASAN ( Rektör)

Öğr. Gör. Elif ÖZTÜRK BENVENİSTE ( Uluslararası İlişkiler Koordinatörü)  

Elif KÜÇÜK ( Öğrenci  İşleri Müd.)

Tuncay AYDEMİR ( Bilgi İşlem Müd.)

Prof. Dr. İsmail İSMAİLOV ( Fen –Edebiyat Fak. Dekan. V.)

Prof.Dr. Kaptan KAPTANGİL ( İİB  Fak. Dekan V.)

Prof. Dr. Alaittin HASTAOĞLU ( Müh. ve Mim. Fak. Dekan V. )
 
Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan) 

Doç. Dr. Asif YOLDASH ( Sosyal Bil. Ens Müd. V.)

Yrd. Doç. Dr Fatma SÖYLEMEZ ( Fen Bil. Ens. Müd. V. ) 

Yrd Doç Dr Fatma SÖYLEMEZ ( Fen Edebiyat Fak.)  

Doç. Dr. Afet NESİBLİ  ( Sağlık Bil. Ens)
 
Yrd. Doç. Dr. Leven KALYON (Meslek Yüksek Okulu Md. V.)
 
Yrd. Doç. Dr. Leven KALYON (Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu Md. V.)
 
Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı OCAK (Sağlık Meslek Yüksek Okulu Md. V.)
 
Prof. Dr. Muhammet KAMALİ (Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksek Okulu Md. V.)

 
 
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr
https://www.facebook.com/Avrasya2010 https://twitter.com/Avrasya2010