Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyeleri

 

Prof. Dr. Aşkın ASAN ( Rektör)

TURAN AKSOY ( Uluslararası İlişkiler Koordinatörü)  

Elif KÜÇÜK ( Öğrenci  İşleri Müd.)

TUNCAY AYDEMİR ( Bilgi İşlem Müd. V.)

Prof. Dr. Muhammet Kamali ( Fen –Edebiyat Fak. Dekan. V.)

Prof. Dr. Ömer Gürkan ( İİB  Fak. Dekan V.)

Prof. Dr. Ali Özbilen ( Müh. ve Mim. Fak. Dekan V. )

Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan) 

Prof. Dr. Asif YOLDASH ( Sosyal Bil. Ens Müd. V.)

Yrd. Doç. Dr Fatma SÖYLEMEZ ( Fen Bil. Ens. Müd. V. ) 

Yrd Doç Dr Fatma SÖYLEMEZ ( Fen Edebiyat Fak.) 

Prof. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ ( Sağlık Bil. Ens)

Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON (Meslek Yüksek Okulu Md. V.)

Yrd. Doç. Dr. Leven KALYON (Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu Md. V.)

Yrd. Doç. Dr.Mustafa ÇAPAR (Sağlık Meslek Yüksek Okulu Md. V.)

Prof. Dr. Asif YOLDASH (Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksek Okulu Md. V.)

 
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr
https://www.facebook.com/Avrasya2010 https://twitter.com/Avrasya2010