Sistem, aşağıdaki üç anahtar belge aracılığıyla işlerlik kazanmaktadır: 

• Kurum Bilgi Paketi /Ders Kataloğu

• Öğrenim anlaşması 

• Alınan derslerin transkripti (ders ve not çizelgesi) 

Fakat AKTS’ye her şeyden önce işlerlik kazandıran öğe, yurtdışında da eğitim görmeyi, öğrenim ve eğitimin ayrılmaz parçası olarak benimseyen öğrenci, öğretmen ve kurumlardır.

a.  Kurum Bilgi Paketi

Web ’de elektronik olarak ve matbu şekilde olmak üzere iki ortamda ve İngilizce ve ülkenin dilinde olmak üzere iki dilde yayımlanır. Öğrencilere bölümler, fakülteler, organizasyon, çalışanların genel yapısı ve ders üniteleri hakkında yazılı bilgi sağlar.

b. Öğrenim Anlaşması,

Öğrenci ile ilgili kurumun akademik yetkilisinin öğrencinin almasını kararlaştırdıkları derslerin listesini içerir. Eğer kredi transferi gerçekleşecek ise, Öğrenim Anlaşmasını öğrenci ile her iki kurumun da, öğrenci yurtdışına gitmek üzere ayrılmadan tamamlanması ve herhangi bir değişiklik yapıldığında değiştirilmesi gerekir. 

Örnek bir Öğrenim Anlaşması için tıklayınız


c. Ders Transkripti

 Alınan derslerin listesini, her ders için alınan yerel notu ve AKTS notunu gösterir. Kredi transferi söz konusuysa, Ders Transkriptinin öğrencinin kendi kurumu tarafından öğrenci ayrılmadan verilmesi, gidilen kurum tarafından da öğrencinin orada bulunduğu sürenin sonunda verilmesi gerekir. 

AKTS yabancı öğrencinin, ev sahibi üniversitenin akademik hayatına aktif olarak katılmasına olanak tanımaktadır. Ev sahibi kurum ise, misafir öğrencinin akademik performansına ilişkin karar verme yetkisine sahiptir. Mevcut ders yapısında ve değerlendirme yönteminde herhangi bir değişiklik yapmaksızın, kendi öğrencileri tarafından alınan ders, sınav ve kuralların tümünü misafir öğrenci için de uygular.

 Kendi içinde AKTS, ders programlarının içerik, yapı ve denkliğini belirlemez. Bu tür kalite ölçütleri, ikili ve çok taraflı anlaşmalara girerken kurumların kendilerinin öz değerlendirmeleriyle saptayacağı konular olarak kabul edilir. AKTS sadece, bu tür anlaşmaların aktörlerine, saydamlık ve akademik inanılırlık kazandıracak araçları sunmaktadır. 

 AKTS kullanımı gönüllülük temelinde yer alır, kurumların karşılıklı güveninde ve her kurumun kendine duyduğu güvende temellenir. Her kurum, anlaşma yapacağı kurumları kendisi seçer.

Örnek bir transkript için tıklayınız.

 

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr
https://www.facebook.com/Avrasya2010 https://twitter.com/Avrasya2010